GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE504 METİN DİLBİLİM VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Bu dersin amacı metindilbilimin temel kavramlarını, metin olabilme ölçütlerini, küçük ölçekli yapı, büyük ölçekli yapı ve üst yapı çözümlerini, metin türlerini, metne yaklaşım biçimlerini ve bakış açılarını öğrencilere kavratmaktır.


Doç. Dr. İlker AYDIN


1 Metindilbilim ve metindilbilimin tarihsel gelişimini bilir.
2 Metin kavramı ve metin olabilme ölçütlerini öğrenir.
3 Küçük ölçekli yapı ve metnin yüzey yapısını bilir.
4 Büyük ölçekli yapı ve metnin anlamsal yapısını bilir.
5 Üstyapı ve metin türlerini açıklar.
6 Türe özgü metin çözümler.
7 Türe özgü metin üretebilir.
8 Edebiyat teorilerini öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Metindilbilim, metindilbilimin tarihçesi, alımlama estetiği, metin kavramı, metni oluşturan temel ögeler, küçük yapı ve metnin betimlenmesi (bağlaşıklık), büyük yapı ve metnin çözümlenmesi (bağdaşıklık), anlatısal metinlerin incelenmesi, üst yapı ve metinlerin yorumlanması, metinlerarasılık, biçem, metin türleri, metne yaklaşım biçimlerini ve bakış açıları gibi konular dersin genel inceleme alanını oluşturmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Metindilbilim ve metindilbilimin tarihsel gelişimi
2 Metin kavramı ve metin olabilme ölçütleri.
3 Küçük ölçekli yapı ve metnin yüzey yapısı.
4 Sözcüksel bağlaşıklık
5 Dilbilgisel bağlaşıklık
6 Büyük ölçekli yapı ve metnin anlamı
7 Biçem
8 Arasınav
9 Metinlerarasılık
10 Üstyapı ve metin türleri.
11 Metindilbilim ve dil öğretimi.
12 Örnek metin çözümleme (olay öyküsü).
13 Örnek metin çözümleme (durum öyküsü).
14 Örnek metin çözümleme (şiir).
15 Göstergebilim ve metin çözümü.
16 Edebiyat teorileri

1. Halliday, M. A. K., Hasan, R.(1976). Cohesion in English. Longman. 2. Dilidüzgün, Ş. (2008).Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Bağlamda Uygulamalı Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Georgakopoulu, A., Goutsos, D. (2003). Discourse Analysis: An introduction, Edinburgh: Edinburgh Uni.Press. 4. Göktürk, A. (1980). Okuma Uğraşı. 2. Baskı, İstanbul: Çağdaş yayınları. 5. Keçik, İ., Uzun-Subaşı L. (2003). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, C. İleri (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını 6. Kocaman, Ahmet, vd., (1996 ).Söylem Üzerine, Ankara: Hitit Yayınevi. 7. McCarty, M. (1994). Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge University Press,. 8. Renkama, J. (2004). Introduction to Discourse Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 9. Şenöz- Ayata, C. (2005). Metindilbilim ve Türkçe, İstanbul: Multilingual.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Alan Çalışması 3 15 45
Makale Yazma 2 20 40
Bireysel Çalışma 3 15 45
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 2 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 3 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 4 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 5 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 6 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 7 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 8 5 3 2 2 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek