GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE506 TÜRKÇE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II: ANLATMA EĞİTİMİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Anlatma becerilerinin eğitiminde kullanılacak güncel yöntem ve teknikleri tanıtmak ve uygulama becerisi kazandırmak.


Doç. Dr. Keziban Tekşan


1 Dil becerilerini sınıflandırabilir.
2 Anlatma becerileri ve özelliklerini sınıflandırabilir.
3 Anlatma becerilerinin geliştirilmesinde kullanılacak yöntem ve teknikleri kavrar.
4 Anlatma becerilerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.
5 Konuşma türlerini açıklar. Yazma türlerini açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Anlatma becerileri arasındaki ilişkiler, sınıflama özellikleri, anlatmanın beyindeki organizasyonu, anlatma becerilerinin zihinsel ve fiziksel özellikleri. Konuşma becerisi ile ilgili temel kavramlar, konuşma yöntem ve teknikleri, konuşma türleri, konuşma becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Yazma becerisi ile ilgili temel kavramlar, yazma yöntem ve teknikleri, yazma türleri ve yazma türünün seçimi, yaratıcı yazmanın geliştirilmesi, yazma alışkanlığının kazandırılması, yazma becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dil becerilerinin sınıflanması, anlatma becerileri ile ilgili temel kavramların açıklanması, kaynakların tanıtımı.
2 Anlatma kavramının değerlendirilmesi, anlatmanın beyindeki organizasyonu, anlama ve anlatmanın karşılaştırılması.
3 Anlatma kavramının değerlendirilmesi, anlatmanın beyindeki organizasyonu, anlama ve anlatmanın karşılaştırılması.
4 Konuşmanın fiziksel ve zihinsel özellikleri.
5 Konuşma yöntem ve teknikleri.
6 Konuşma türleri.
7 Konuşma becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
8 Konuşma eğitimine yönelik etkinliklerin hazırlanması.
9 Ara sınav.
10 Yazmanın fiziksel ve zihinsel unsurlar.
11 Yazma yöntem ve teknikleri.
12 Yazma türleri.
13 Yazma becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
14 Yazma becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
15 Genel değerlendirme.
16 Yarıyıl sonu sınavı.

Kurudayıoğlu, M. (2011). Konuşma Eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınları. Taşer, S. (1987). Konuşma Eğitimi. Ankara: Dost Yay. Temizyürek, Fahri vd. 2007. Konuşma Eğitimi. Ankara: Öncü Basımevi. Topçuoğlu, Fulya ve Mehtap Özden. 2012. Diksiyon ve Konuşma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Alan Çalışması 3 15 45
Makale Yazma 2 20 40
Bireysel Çalışma 3 15 45
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 2 3 3 5 2
ÖÇ 2 5 4 4 2 3 5 3
ÖÇ 3 5 5 4 5 4 5 3
ÖÇ 4 5 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 5 5 3 4 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek