GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE500T-16 TEZ YÖNETİMİ 927001 1 1 30

Yüksek Lisans


Öğrencilerin alanlarıyla ilgili tezlerini hazırlamaları amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Keziban Tekşan / Doç. Dr. İlker Aydın


1 Tez konusunu belirler.
2 Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapar.
3 Araştırma sürecini planlar
4 Veri toplama araçlarını geliştirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tez konusunun belirlenmesi. Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatür taramasının yapılması. Araştırma probleminin belirlenmesi ve amacın ortaya koyulması. Araştırmanın uygulama sürecinin planlanması, veri toplama aracının geliştirilmesi, veri toplama aracının uygulanması, verilerin analiz edilmesi ve bulguların değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tez konusunu belirlemek için yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi.
2 Tez konusunun belirlenmesi.
3 Tez konusunun belirlenmesi.
4 Tez konusunun belirlenmesi.
5 Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı alanyazın taramasının yapılması.
6 Tez konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı alanyazın taramasının yapılması.
7 Tez projesinin hazırlanması
8 Kavramsal çerçevenin oluşturulmasında kılavuzluk etme
9 Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması
10 Araştırmanın tüm boyutlarının planlanması.
11 Yapılacak çalışma için uygun ölçek geliştirme çalışmalarına kılavuzluk etme
12 Yapılan çalışmalara dayalı olarak tezin içindekiler kısmının oluşturulması
13 Uygulama gerektiren çalışmalar için uygun alanlarının belirlenmesi
14 Veri toplama aracının geliştirilmesi.
15 Veri toplama aracının geliştirilmesi.
16 Raporlaştırma.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 100 100
Final Sınavı 1 100 100
Derse Katılım 1 100 100
Deney 1 100 100
Gözlem 1 100 100
Rapor Hazırlama 1 100 100
Rapor Sunma 1 100 100
Proje Hazırlama 1 100 100
Proje Sunma 1 100 100
Toplam İş Yükü (saat) 900

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 3 4 3 5 2
ÖÇ 2 5 5 3 5 4 5 3
ÖÇ 3 5 5 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek