GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE500S-16 SEMİNER 927001 1 2 25

Yüksek Lisans


Bilim uzmanı adaylarının, araştırma teknikleri ve sunumlar konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Keziban Tekşan- Doç. Dr. İlker Aydın


1 Bilimsel araştırmalarla ilgili temel kavramları açıklar.
2 Bilimsel araştırma süreçlerinin tarihçesini açıklar.
3 Bilimsel makale yazım tekniklerinin özelliklerini açıklar.
4 Bilimsel çalışmalara ulaşmak için gerekli donanım ve yazılımları kullanır.
5 Yüksek lisans ve doktora tez önerilerini hazırlar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eğitim alanında kullanılan veri tabanları ve veri tabanlarını kullanarak araştırma yapma stratejileri. Bilimsel makale yazım teknik ve stratejileri. Bilimsel yayınların sunumu.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Araştırma tekniklerine giriş
2 Araştırma tekniklerine ait örnek makaleler
3 Veri tabanları
4 Veritabanlarından makaleler derleme
5 Veritabanlarından makaleler derleme
6 Sunum örnekleri
7 Türkçe Eğitimi alanında yayımlanmış tezlerin taranması
8 Türkçe Eğitimi alanında yayımlanmış tezlerin taranması
9 Taranmış tezlerin özet sunumu
10 Muhtemel tez konularının belirlenmesi
11 Tez konularına ait alanyazın taraması
12 Tez konularına ilişkin araştırma süreci
13 Tez konularına ilişkin araştırma süreci
14 Tez konularına ilişkin raporlama süreci
15 Tez konularına ilişkin raporlama süreci
16 Araştırma projelerinin sunumu

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı. Pegem Akademi. Kuş, E. (2007). Nicel Nitel araştırma Teknikleri. Anı Yayınevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 10 140
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Hazırlama 1 40 40
Proje Sunma 1 2 2
Seminer 9 40 360
Makale Kritik Etme 5 40 200
Toplam İş Yükü (saat) 744

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 2 1 1 4 2
ÖÇ 2 5 5 3 2 2 5 2
ÖÇ 3 5 5 3 4 2 5 3
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek