GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE507 DİLBİLİM VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Dilbilimin temel kavramlarını, kapsamını, alt alanlarını, dilbilim akımlarını ve dilbilimsel çözümleme modellerini öğrencilere kavratmaktır.


Doç. Dr. İlker AYDIN


1 Dillerin doğuşu, dilbilim tarihi ve ilk dil çalışmalarını bilir.
2 Dil dışı göstergeler, dil göstergesi ve dil göstergesnin özelliklerini açıklar.
3 Dilsel iletişimin temel ögelerini ve yazılı iletişimin işlevlerini bilir.
4 Lucien Tesnière ve Bağımsal Dilbilgisi Kuramını bilir.
5 Chomsky ve Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi’nin genel ilkelerini öğrenir.
6 E. Benveniste ve Sözcelem Kuramlarını öğrenir.
7 J.L. Austin, edimsel sözce ve dil edimlerini bilir.
8 Dilbilimin alt alanlarını bilir.
9 Öğrenci farklı dilbilimsel yaklaşımları kullanarak dilsel analiz yapabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, dilbilimin konusu ve amacını tanıtmak, dilbilim terimlerini açıklamak ve geçmişten günümüze dilbilim akımlarını ele alarak bu akımlar ışığı altında doğal dillerin işleyişini betimlemek amaçlanmaktadır. Ayrıca dilbilim nedir? Dil ve dilyetisi, dillerin sınıflandırılması, dilbilim öncesi dil çalışmaları, Saussure ve yapısal dilbilim, işlevselcilik, Amerikan yapısalcılığı, sözcelem kuramı ve sözcelem kavramları, edimbilim, dilbilim ve çeviri gibi konular genel inceleme alanları olarak ele alınacak; betimsel boyutun yanı sıra dilin kullanımına yönelik edimbilimsel çözümlemelere de yer verilecektir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dillerin doğuşu, dilbilim tarihi ve ilk dil çalışmaları.
2 Dillerin yapı ve köken bakımından sınıflandırılması.
3 Dil dışı göstergeler ve dil göstergesi.
4 Dil ve iletişim.
5 Yapısalcılık ve yapısalcılığın temel kavramları.
6 Prag okulu ve işlevselcilik
7 André Martinet ve dilin çifteklemliliği.
8 Ara Sınav
9 Lucien Tesnière ve Bağımsal Dilbilgisi.
10 Amerikan Yapısalcılığı.
11 Noam Chomsky: Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi.
12 E. Benveniste ve Sözcelem Kuramları.
13 Austin ve Dil Edimleri.
14 Dilbilimin alt alanları.
15 Göstergebilim
16 Çeviri ve eşdeğerlik sorunu

1. Kıran, Zeynel ve Kıran (Eziler), Ayşe (2010), Dilbilime Giriş, Seçkin Yay., Ankara. 2. Günay, Doğan (2004), Dil ve İletişim, Multilingual Yay., İstanbul. 2. Erkman-Akerson, Fatma (2008), Dile Genel Bir Bakış, Multilingual Yay., İstanbul. 3. Uzun, Nadir Engin (2000), Ana Çizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, Multilingual Yay., İstanbul. 5. Aksan, Doğan (2000), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yay., Ankara. 6. Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2003), An introduction to language, Thomson Heinle, Boston.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Alan Çalışması 5 10 50
Rapor Sunma 3 15 45
Makale Yazma 2 15 30
Makale Kritik Etme 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 3 3 5 5 3
ÖÇ 2 5 4 3 3 5 5 3
ÖÇ 3 5 4 4 3 5 5 3
ÖÇ 4 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 5 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 6 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 7 5 3 2 2 3 5 3
ÖÇ 8 5 3 2 2 3 5 2
ÖÇ 9 5 3 2 2 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek