GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE501 TÜRKÇE ÖĞRENİM YÖNTEMLERİ I (ANLAMA EĞİTİM) 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Bu dersin amacı; anlama becerilerinin eğitiminde geçerli olan yöntem ve tekniklerin incelenmesi yoluyla eğitim öğretim sürecinde bu yöntem ve tekniklerin etkili olarak kullanılmasını sağlamaktır.


Doç. Dr. Keziban Tekşan


1 Dil becerilerinin tasnifini bilir.
2 Anlama becerilerinin özelliklerini bilir.
3 Dinleme ve okumayı karşılaştırır.
4 Öğretim yöntemlerini bilir. Anlama becerilerinin geliştirilmesinde yöntem zenginliğinin önemini kavrar
5 Anlama becerilerini geliştirmede farklı yöntem ve teknikleri kullanır .

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkçe öğretiminin temel kavramları. Temel dil becerileri arasındaki ilişkiler ve sınıflama özellikleri, beyinde anlamanın organizasyonu, anlama becerilerinin zihinsel ve fiziksel özellikleri. Okuma becerisi ile ilgili temel kavramlar, okuma yöntem ve teknikleri, okuma türleri ve okuma türünün seçimi, eleştirel okumanın geliştirilmesi, okuma becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Dinleme becerisi ile ilgili temel kavramlar, dinleme yöntem ve teknikleri, dinleme türleri ve dinleme türünün seçimi, eleştirel dinlemenin geliştirilmesi, dinleme becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türkçe öğretiminin temel kavramları, temel dil becerileri ve özellikleri.
2 Anlama becerileri ve özellikleri.
3 Dinleme ve okumanın benzer ve farklı özellikleri, beyinde anlamanın organizasyonu.
4 Dinleme yöntem ve teknikleri.
5 Dinleme türleri, dinleme türünün seçimi, eleştirel dinleme.
6 Dinleme becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
7 Dinleme becerisi ile ilgili temel kavramlar.
8 Ara sınav
9 Dinleme eğitiminde kullanılabilecek etkinlik örnekleri.
10 Okuma becerisi ile ilgili temel kavramlar.
11 Okuma yöntem ve teknikleri.
12 Okuma türleri, okuma türünün seçimi, eleştirel okuma.
13 Okuma becerisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
14 Okuma eğitiminde kullanılabilecek etkinlik örnekleri.
15 Genel değerlendirme.
16 Yarıyıl sonu sınavı.

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç., & TimothyV.Rasınskı. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem Akademi. Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri -yeni yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Alan Çalışması 5 10 50
Rapor Sunma 3 15 45
Makale Yazma 2 15 30
Makale Kritik Etme 3 5 15
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 3 5 4
ÖÇ 2 3 4 4 3 4 5 4
ÖÇ 3 4 3 4 4 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek