GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR658 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİNİN AVRUPA KAYNAKLARI 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Yakınçağ Osmanlı tarihinin Avrupa kaynakları, özellikle arşiv materyallerinin incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Süleyman UYGUN


1 Avrupa Arşivleri hakkında genel anlamda bilgi sahibi olurlar
2 Avrupa Arşivlerine ulaşabilme ve kullanma imkânı
3 Elde edilen materyalin tarih yazımında kullanılması.
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Avrupa arşivlerinin, bilhassa Fransız ve İngiliz devlet ve özel arşivlerinin Yakınçağ Osmanlı Tarihi için önemi. Buralardaki doküman tasnifleri, Süreli yayınlar, ansiklopediler, müracaat eserler vs. diğer önemli çalışmalar.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Avrupa arşivleri hakkında genel bilgiler
2 Fransız devlet arşivleri
3 Fransız milli kütüphaneleri
4 İngiliz arşivleri
5 İngiliz milli kütüphaneleri
6 Fransız özel arşivleri
7 Türkiye’de bulunan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüleri
8 Yakınçağ Osmanlı tarihine ait Fransız konsolosluk raporları
9 Yakınçağ Osmanlı tarihine ait İngiltere ve diğer devletlerin konsolosluk raporları.
10 Avrupa devlet bakanlıklarının 19. Yüzyıl Osmanlı’sına dair tuttuğu raporlar.
11 Katolik, Protestan ve Ortodoks Misyonerlerinin tuttukları raporlar
12 Yabancı arşiv, süreli yayınlar ve müracaat eserlerine ulaşım
13 Yakınçağ Osmanlı’sına ait İstanbul’da basılan yabancı matbuat
14 Avrupa arşivlerinin Osmanlı Yakınçağ tarihi açısından ehemmiyeti.
15
16

Fransız milli arşivi ve kütüphanesi tanıtım kitapçıkları. Arşiv Dünyası, Türk Arşivciler Derneği İstanbul 2007. Favier, Lucie, 2004. La mémoire de l'État: histoire des Archives nationales. Paris: Fayard; Claire Béchu, Les Archives nationales, des lieux pour l'histoire de France : bicentenaire d'une installation (1808-2008), Paris, Somogy & Archives nationales, 2008; The National Archives Annual Report 2009-2010, London 2010; Kingsley, Nick, "Perspectives and Priorities: The National Archives Vision for Sector Leadership". Journal of the Society of Archivists, London 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek