GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR659 19.YÜZYIL OSMANLI HUKUKU 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Klasik dönem şeri ve örfi hukuk, 19. Yüzyıl Osmanlı hukukunun yazılı hukuka dönüşmesi, Klasik Osmanlı Hukukundan seküler hukuka geçiş vs. hakkında bilgi vermek.


Yrd. Doç. Dr. Süleyman UYGUN


1 Klasik dönem Osmanlı hukuku ve 19. Yüzyıl Osmanlı hukukunu karşılaştırma
2 Seküler Avrupa hukuku
3 19 Yüzyıl Avrupa seküler hukukunun Osmanlı hukukuna etkileri
4

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Klasik dönem Osmanlı hukuku ve 19. yüzyılda geçirdiği evreler. Osmanlı hukukunun yazılı ve seküler hale gelmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Klasik dönem Osmanlı Hukuku
2 Şeri’ Hukuk
3 Örfi Hukuk
4 Kapitülasyonlar hukuku
5 Gayri Müslim hukuku
6 18. Yüzyıl Avrupası’nda Anayasal düzende değişim
7 19. Yüzyıl Avrupa Hukukunun sekülerleşmesi
8 Seküler Avrupa hukukunun Osmanlı hukukuna etkileri
9 Karma mahkemelerin kurulması
10 Ticaret mahkemelerinin kurulması
11 Nizamiye mahkemelerinin kurulması
12 Osmanlı’da kurulan ticaret ve karma mahkemelerin Osmanlı toplumu ve ekonomisine etkileri
13 Mecelle ve Kanun-ı Esasi
14 Osmanlı hukukunda sekülerleşme
15
16

Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku Adalet Mülk, Arı Yayınevi, İstanbul 2008. Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukuku, Arı Yayınları, İstanbul 2006. KONAN, Belkıs, Osmanlı Devleti’nde Yabancıların Kapitülasyonlar Kapsamında Hukuki Durumu, Ankara 2006; Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşları’nın Hukuki Durum (1839-1914), TTK. Ankara 1996, Mautris H. Van den Boogert, Kapitülasyonlar ve Osmanlı Hukuk Sistemi, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2002.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 8 24
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 5 4
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek