GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR655 ŞEHİR TARİHİ ARAŞTIRMALARI 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Dersin amacı; 1. Lisansüstü öğrencilerine şehir tarihi araştırmaları ile ilgili temel kavram ve olguları vermek 2. Geçmişte şehir ve şehirleşme hakkında bilgi vermek


Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN


1 Osmanlı devlet ve toplum yapısı ile ilgili farklı bakış açıları kazanır.
2 Osmanlı devlet ve toplum yapısı konusunda araştırma ve analiz becerisi kazanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Şehir ve şehirleşme kavramları; şehirlerdeki politik, sosyal ve ekonomik yaşam; şehir tarihi araştırmalarında amaç ve kapsam; tarım, liman, maden, sanayi, askeri merkez, bürokrasi, bilim, sanat ve kültür şehirleri; şehir tarihi araştırmalarında kaynaklar.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Şehir Tarihi kavramı
2 Şehir Tarihi Araştırmalarında Amaç ve Kapsam
3 Tarım ve Liman Şehirleri
4 Maden ve Sanayi Şehirleri
5 Askerî Lojistik Şehirleri
6 Bürokrasi şehirleri
7 Bilim Kültür ve Sanat Şehirleri
8 Vize
9 Şehir Tarihi Araştırmaları Açısından Salnameler
10 Şehir Tarihi Araştırmaları Açısından Şeriye Sicilleri
11 Şehir Tarihi Araştırmaları Açısından Seyehatnameler
12 Şehir Tarihi Araştırmaları Açısından Sefaretnameler
13 Şehir Tarihi Araştırmaları Açısından Gazeteler
14 Şehir Tarihi Araştırmaları Açısından Almanaklar
15 Şehir Tarihi Araştırmaları Açısından Hatıratlar
16 Final

Tuğlacı, P. (1985), Osmanlı Şehirleri, İstanbul: Milliyet Yayınları. Çadırcı, M. (2008), Tanzimat Sürecinde Türkiye, Ankara: İmge Yayınları. Ahmed Mithat Efendi. (2004), Üss-i İnkılâp (Kırım Muharebesi’nden II. Abdülhamid Han’ın Cülusuna Kadar), İstanbul: Selis Kitaplar. Kütükoğlu, M. (1997), Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul: Kubbealtı Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 70 70
Final Sınavı 1 80 80
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 3 3 4 3 4
ÖÇ 2 5 4 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek