GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR652 OSMANLI ŞEHİR HAYATI 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Lisansüstü öğrencilerine XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde şehir ve şehircilik, şehir hayatı, yerel yönetim vs. konularla ilgili temel kavram ve olguları vermek.


Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN


1 Osmanlı şehirleri ve şehirleşmesi ile ilgili farklı bakış açıları kazanır.
2 Osmanlı şehirleri ve şehirleşmesi hakkında araştırma ve analiz becerisi kazanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde şehir ve şehircilik, şehir hayatı, yerel yönetim, şehircilikle ilgili düzenlemeler, şehir ekonomisinin kaynakları.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Şehir Kavramı
2 Anadolu Şehrinde Yer Alan Unsurlar
3 Askerî Merkez ve Bürokrasi Şehirlerinin Sosyal Yaşama Etkisi
4 Bilim Kültür ve Sanat Şehirlerinin Sosyal Yaşama Etkisi
5 Tanzimat Döneminde Şehir Bürokratları
6 Yerel Yönetime Dair Yasal Düzenlemeler
7 Belediyelerin Kurulması ve Şehir Belediyeciliği
8 Vize
9 Şehir Ticaretinin Unsurları
10 Sosyal ve Kültürel İmkanlar Açısından Osmanlı Şehirleri
11 Ulaşım İmkanları Açısından Osmanlı Şehirleri
12 Sağlık İmkanları Açısından Osmanlı Şehirleri
13 Eğitim İmkanları Açısından Osmanlı Şehirleri
14 Ticari İmkanlar Açısından Osmanlı Şehirleri
15 Askeri Lojistik Açısından Osmanlı Şehirleri
16 Final

Tuğlacı, P. (1985), Osmanlı Şehirleri, İstanbul: Milliyet Yayınları. Çadırcı, M. (2008), Tanzimat Sürecinde Türkiye, Ankara: İmge Yayınları. Ahmed Mithat Efendi. (2004), Üss-i İnkılâp (Kırım Muharebesi’nden II. Abdülhamid Han’ın Cülusuna Kadar), İstanbul: Selis Kitaplar. Kütükoğlu, M. (1997), Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul: Kubbealtı Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 70 70
Final Sınavı 1 80 80
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 3 3 4 4 3
ÖÇ 2 3 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek