GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR645 BALKANLARDA ULUSLAŞMA HAREKETLERİ VE TÜRKİYE 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Öğrenciye Balkan tarihiyle ilgili temel bilgileri kazandırmak ve araştırma yapmasını teşvik etmek.


YRD. DOÇ. DR. FUAT HACISALİHOĞLU


1 Balkan tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
2 Öğrenciler Balkan siyasi ve diplomatik tarihiyle ilgili gelişmeler hakkında seminer ödevi hazırlayabilecek duruma gelecektir.
3 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri tanımlayabilir, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve analiz eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


19. yüzyıldan günümüze Balkan tarihi ve siyaseti.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Balkanlarda Uluslaşma Hareketlerinin Kökenleri
2 Osmanlı “millet” sistemi ve Balkan Milletlerinin Bu Sistemdeki durumu
3 Yunan Bağımsızlık Hareketi: Yunan Diasporası, Avrupa İle İlişkiler
4 Yunanistan’ın Bağımsızlık Sonrası Gelişmesi, Megali İdea (Büyük Fikir)
5 Bulgarlar: Bulgar Kilisesinin Kuruluşu ve Bulgar Bağımsızlık Hareketi
6 Sırplar, Sırp İsyanları ve Sırpların Otonomisi
7 Panslavizm, Güney Slav Birliği Fikri, İkinci Dünya Savaşına Kadar Denemeler
8 VİZE
9 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Güney Slav Birliği Fikri ve “Müslüman” (Boşnak) Milleti
10 Soğuk Savaş Sonrası Güney Slav Birliği
11 Makedon Milleti”nin Doğuşu
12 Arnavut Milli Hareketi, Sami Frasheri’den Enver Hoca’ya
13 Romen Milliyetçilik Hareketinin Gelişimi
14 Balkan Ulusçuluk Hareketlerinde Ortak Karakteristikler ve Farklılıklar
15 Türk Ulusçuluk Hareketi İle Balkan Ulusçuluk Hareketlerinin Karşılaştırılması
16 FİNAL SINAVI

1. Kurat, Akdes Nimet, Başlangıçtan 1917’ye kadar Rusya Tarihi, Ankara, 1987. 2. Kurat, Akdes Nimet, Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri, Ankara, 1972. 3. Vernadsky, George, Rusya Tarihi, Çev. Egemen Çağrı Mızrak-Doğukan Mızrak, İstanbul, 2010 4. Acar, Kezban, Başlangıçtan 1917 Bolşevik devrimine Kadar Rusya Tarihi, Ankara, 2004. 5. Dejevskiy, Nikolay; Gulland, Robin Milner, Rusya ve Sovyetler Birliği Tarihi, İstanbul, 2010. 6. Lenin, Vladimir İlyiç, Ulusların Kaderini Tayin Hakkı, Haz. Ferit Burak Aydar, İstanbul, 2012. 7. Carr, Edward Hallet, Sovyet Rusya Tarihi Bolşevik Devrimi, 3 cilt, İstanbul, 2007-2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek