GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR644 RUSYA TARİHİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Dersin temel amacı öğrencilere Rusya Tarihindeki temel olayları anlatmak ve siyasi, sosyal ve kültürel tarihini anlamalarını sağlamak.


Doç. Dr. Fatih ÜNAL


1 Osmanlı Devleti’nin tarihte en zorlu mücadeleleri verdiği Rusya’nın tarihi ve kültürel altyapısını kavrar
2 Rusya Devleti coğrafyasının anlaşılmasının sağlanması ve iki dünya devleti olan Osmanlı Devleti ile Rusya devleti arasındaki benzerlikleri açıklar
3 Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki siyasi ve askeri mücadelelerin kaynaklarını analiz eder
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Rusya Devleti’nin kuruluştan günümüze tarihi gelişimi, genişleme sürecinde çevresindeki topluluklarla ve devletlerle olan mücadeleleri, Osmanlı Devleti ile kurulmaya çalışılan temaslar, Osmanlı – Rus ilişkileri ve mücadelelerinin tarihi gelişimi, Rus imparatorları ve imparatoriçeleri hakkında bilgi, Rusya’daki Petro reformlarıyla Osmanlı reform döneminin kıyaslanması, iki ülke arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar, Rus kültürü ve Rusya’da sosyal hayat hakkında bilgiler


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Rusya kronolojisi ve terminolojisi hakkında bazı hususlar
2 Rusya coğrafyası: Rus kelimesinin anlamı ve kökeni
3 Başlangıcından Hıristiyanlığa kadar Rusya tarihi
4 Bozkırda Türk-Rus mücadelesi
5 Novgorod Cumhuriyeti, Suzdal Rusyası, Tatarlarla mücadele
6 Büyük Moskova Knezliğinin kuruluşu ve yükselişi
7 Korkunç İvan ve halefleri döneminde Rusya
8 Ara Sınav
9 Romanovlar ve Rus İmparatorluğunun ilk evresi
10 Büyük Petro: saltanatı, halefleri ve Türkiye ile ilişkileri
11 II. Katarina dönemi, dış politikası ve Rus yayılması; Avrupa ve Rusya, Türkiye ile ilişkiler
12 1. Aleksander, 2. Nikola, 3. Aleksander, Aleksander dönemi gelişmeleri, reformlar ve tepkiler
13 1905-1917 devrimleri zamanında Rusya, Sovyet Rusya’nın kuruluşu, Türkiye ile ilişkiler
14 2. Dünya Savaşına kadar Sovyet Rusya, Soğuk Savaştan çözülmeye Sovyet Rusya
15 2. Dünya Savaşına kadar Sovyet Rusya, Soğuk Savaştan çözülmeye Sovyet Rusya
16 Final Sınavı

Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıcından 1917’ye Kadar, Ankara, 1987. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990. Kâmuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri 1920-1953, Ankara, 1991. Suat Bilge, Güç Komşuluk (Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964), Ankara, 1992. Galip Kemali Söylemezoğlu, Rusya Tarihi, İstanbul, 1939. I. ve II. Dünya Savaşları Tarihi, Görsel Yayınlar. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, c. I-III, Ankara, 1983. İsmail Hakkı Uzunçarşılı-Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c. I-IX, Ankara, 1983.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 10 50
Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek