GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR642 OSMANLI KURULUŞ DEVRİ KAYNAKLARI 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Osmanlı araştırmalarının temel kaynaklarının başında resmi veya hususi olarak Osmanlı dönemi tarihçilerinin kaleme aldığı tarih, fetihname, kanunname, seyahatname gibi muhtelif nitelikteki eserler gelmektedir. Derste Osmanlı dönemi kaleme alınmış temel kaynak eserler tanıtılacak ve tarihsel bir kaynak olarak analizleri yapılacaktır.


Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN


1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı Tarihinin Yerli Kaynakları: 15-1Yüzyıl Tarihleri ve Tarihçileri, Gazavatnameler, Kanunnameler, Seferatnameler, Seyahatnameler, Ruznameler, Vekayinameler. Osmanlı Tarihinin Yabancı Kaynakları: Tarihler, Seyahatnameler, Elçilik Raporlar


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 15. yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı Tarihçiliği
2 Gazavatnameler, Menakıbnameler, Fetihnameler
3 15-17. Yüzyıl Tarihleri
4 17-19. Yüzyıl Tarihleri
5 Vakanüvisler ve Vekayinameler
6 Kanunnameler
7 Siyasetnameler ve Islahatnameler
8 Sefaretnameler
9 Vize
10 Biyografi Eserleri
11 Ruzname, Ruzmerre, Surname, Tezkireler, Salnameler
12 Sefaretnameler
13 Yabancı Elçilik Raporları
14 Yabancı Seyahatnameler
15 Değerlendirme
16 DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 30 3 90
Tartışma 30 1 30
Soru-Yanıt 30 1 30
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 4
ÖÇ 2 4 3 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek