GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR639 İDİL-URAL TÜRK KAVİMLERİ TARİHİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


İdil-Ural ve Sibirya coğrafyasında 15. ve 17. asırlar arasında hüküm süren Türk hanlıklarının tarihteki önemi. Her biri dönem itibariyle bir devlet konumunda olan hanlıkların, diğer hanlıklarla ve Rusya ile münasebetleri tarih açısından büyük öneme haizd


Doç.Dr.Fatih ÜNAL


1 Tarih bilimini birinci elden kaynaklar üzerinden araştırma yaparak anlama ve öğrenme beceresi
2 Türk Tarihi ve Avrupa Tarihi alanındaki birinci elden kaynakları bilme ve bu kaynakları yürütülecek tez çalışmalarında kullanabilme becerisi
3 Yürütülen tez çalışmalarında Tarih biliminin diğer bilim dallarıyla ilişki ve etkileşimini kullanabilme becerisi
4 Tarihi olaylar üzerinde incelemeler yaparken, bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanabilme; projeksiyon, kamera, kayıt cihazı, digital arşivleme, elektronik veri tabanı oluşturma ve kullanma gibi teknolojik olanaklardan yararlanma beceresi
5
6
7
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kazan, Kasım, Astrahan ve Sibir Hanlıkları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Altın Ordu Devleti’nin yıkılış süreci.
2 Uluğ Muhammed Han-Küçük Muhammed Han mücadelesi
3 Uluğ Muhammed Han’ın kuzeye yöneliş
4 Kazan Hanlığının kurulmas
5 Kazan Hanlığı-Rus Knezlikleri mücadelesi.
6 Sahip Giray Han.
7 Can Ali Han
8 Şah Ali Han.
9 vize.
10 Moskova Knezliği’nin Kazan’ı İşgali.
11 Kazan Türkleri’nin İşgale karşı koyması.
12 1552-1556 arası olaylar
13 1552-1556 arası olayla
14 Değerlendirme
15 Değerlendirme
16 fİNAL

Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve İdil BoyuYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 6 30
Soru-Yanıt 5 6 30
Beyin Fırtınası 5 6 30
Okuma 5 12 60
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek