GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR635 ÖZBEK-HİVE, SİBİR, BUHARA VE KAŞGAR-TURFAN HANLIKLARI 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Orta Asya buluntularına göre Türk Tarihinin en erken devirleri, Türk tarihinin yazılı kayıtlarda yer almaya baslaması ve Çin yıllıkları, Asya Hunlarının (Hiung-Nu) ortaya çıkısları, Asya Hunlarının Yüeh-Chih ve Çin ile iliskileri, Çin’in Türkistan politikası, İpek yolunun ortaya çıkısı, Hunların bölünmeleri, yıkılmaları ve Kuzey Çin’de 16 devlet dönemi,To-ba Devleti, Juan Juanlar, Göktürklerin ortaya çıkısı ve güçlenmeleri, Chang Sun Sheng’in raporları ve Göktürklerin esaret Dönemi, Göktürklerin yeniden kurulusu, Orhun Yazıtları,Göktürklerin yıkılısı, Karluklar, Basmıllar, Uygur Devletinin Kurulusu, Uygurların yıkılısı,Uygur kültürü ve hukuk belgeleri, Hazarlar, İbn Fazlan Seyahatnamesi, Oguzlar, Peçenekler,Sabirler.


Prof.Dr.Fatih ÜNAL


1 .Bilimsel araştırma yapabilir
2 Sosyal bilimlere ilişkin bilgilerini uygulayabilir.
3 Mesleki güncel konuları izleyebilir.
4 Grup çalışması yapabilir.
5 Bilimsel etik kurallara özen gösterebilir.
6 Final Examination

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türklerin İslam öncesi dönemdeki tarihi ve kurdukları devletler tarihinin temel sorunlarının karşılaştırmalı bir yöntemle algılanması ve pekiştirilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin Amacı, Kaynakları, Türk Adı, Türk Soyu, Türklerin Ana Yurdu ve Türklerin Yayıldıkları Alanlar
2 Büyük Hun Devleti’nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemi
3 Hun-Çin üstünlük mücadelesi ve Hun devletinde iç karışıklıklar
4 Büyük Hun devletinin ikiye ayrılması ve Hunların sonu
5 Akhunlar ve Tabgaç Devleti
6 Göktürkler ve I. Göktürk Devleti
7 Göktürk devletinin ikiye ayrılışı ve Doğu Göktürk devleti ve batı Göktürk devlet
8 II. Göktürk devleti
9 Arasınav
10 Uygurlar ve Uygur Devletinin Kuruluş dönemi
11 Kırgız yenilgisinden sonra güneyde kurulan yeni Uygur devletleri
12 Kırgızlar
13 Türgişler ve Karluklar
14 Oğuzlar ve değerlendirme
15 Genel Değerlendirme
16 Genel DeğerlendirmeYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 5 10 50
Tartışma 5 10 50
Soru-Yanıt 5 10 50
Alan Çalışması 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 153

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 2 2
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek