GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR629 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


I.Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti açısından sonuçlarını, 2. Mondros Mütarekesi'nin Uygulanışı ve Sonrasında Gelişen İç ve Dış Siyasi olayları 3. İtilaf Devletlerin desteğinde Yunanlıların İzmir çıkarması sonrasında oluşan tepkileri, Kuvayı Milliye hareketini, Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele hareketini örgütleyişini, 4. Milli Mücadele Dönemi boyunca gelişen siyasi ve Askeri Faaliyetleri, Sevr ve Lozan Antlaşmaları ve İçeriklerini, 5. Heyet-i Temsiliye ve TBMM Hükümeti'nin (Ankara Hükümeti) Milli Mücadele boyunca yürüttüğü iç ve dış politikayı kavratmaktır.


Doç. Dr. Ömer ERDEN


1 1. I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinin dağılma sürecini bilir. 2- Mondros Mütarekesi ve 1919 Paris Barış Konferansı sürecinde taraf devletlerin gelişen iç ve dış siyasi olaylara yaklaşımını bilir.
2 2. Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak hareketleri ile Kuvay-ı Milliye'nin oluşumunu hedef ve gayeleriyle bilir.
3 3. Milli Mücadele'nin Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde başlayıp örgütlendiğini ve hareketin temel yapısı ile dayandığı esaslarını kavrar.
4 4. Milli Mücadele Hareketi'nin örgütlenmesi aşamasında yayınlanan genelgelerin mahiyetine, toplanan Kongrelerin kararlarına, Misak-ı Milli kararlarının oluşum sürecini bilir.
5 5. Meclisi Mebusan'ın dağılması ve Mustafa Kemal Paşa'nın girişimiyle Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı ve Hükümetinin oluşumunu bilir. TBMM'nin yapısını ilk anayasayı (1921 Anayasası) bilir.
6
7
8
9
10

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasına neden olan I. Dünya Savaşı sonrasında, ülkenin içine düştüğü durumdan kurtuluşu için başlatılan Millî Mücadele ve bu mücadelenin yürütülmesinde Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yürütülen edilen millî egemenlik ve millî bağımsızlığın gerçekleşmesinin aşamaları ele alınır. I. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden, Lozan Anlaşmasının imzalanmasına kadar olan süreç, dersin kapsamına dâhildir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin kapsamı ve ilgili kavramlar.Osmanlı Devletinin Son Dönemine Genel Bir Bakış
2 I.Dünya Savaşı - Osmanlı Devleti Açısından Savaşın ve Sonuçlarının ?Şark Meselesi? Çerçevesinde Değerlendirilmesi- Gizli Antlaşmalar
3 Mondros Mütarekesi ?Mütareke Dönemi ve 1919 Paris Barış Konferansı Sürecinde Osmanlı Devletindeki Gelişmeler
4 İzmir Çıkarması,Tepkiler , Kuvay-ı Milliye -Milli Mücadele?nin Başlaması-Amasya Genelgesi
5 Milli Mücadele Hareketi?nin Örgütlenmesi, Erzurum, Sivas Kongreleri- Batı Anadolu ve Diğer Kongreler
6 Heyet-i Temsiliye Faaliyetleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Misak-ı Milli
7 İstanbul?un İşgali, Meclisi Mebusan?ın Dağılması ve Ankara?daTürkiye Büyük Millet Meclisi?nin (TBMM) Açılışı ve Hükümet Oluşumu, TBMM?nin Yapısı-Millet Egemenliği, İlk Anayasa (1921 Anayasası)
8 Sevr Süreci ve Antlaşması, Sevr Antlaşması?nın İçeriği, Antlaşmaya Karşı Tepkiler
9 Ara Sınav
10 Doğu Harekatı ve Gümrü Antlaşması- Düzenli Ordu,Çerkez Ethem Olayı, I.İnönü Muharebesi
11 1921 Londra Konferansı-Türk Rus Moskova Antlaşması-II. İnönü Muharebesi-Yunan Taarruzu -TBMM?nde Guruplaşmalar Sakarya Muharebesi ve Siyasi Sonuçları
12 Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi
13 Lozan Konferansı Süreci, Bu Süreçte Gelişen İç ve Dış Siyasi Olaylar
14 Lozan Barış Konferansı ve Lozan Barış Antlaşması
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, II cilt, Ankara, 1992. - AHMAD Feroz, Modern Türkiye?nin Oluşumu, İstanbul, 1995. - BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991. . - GOLOĞLU, Mahmut, Erzurum Kongresi, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008 - GOLOĞLU, Mahmut, Sivas Kongresi, Ankara 1969 - GOLOĞLU, Mahmut, Üçüncü Meşrutiyet, Ankara 1970 - GOLOĞLU, Mahmut, Cumhuriyet?e Doğru, T.C. İş Bankası Yayını, İstanbul 2010 - GOLOĞLU, Mahmut, Türkiye Cumhuriyeti, T.C. İş Bankası Yayını, İstanbul 2011, - KARABEKİR, Kâzım; İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1969. - SELEK, Sabahaddin, Anadolu İhtilali, 1971. - TÜRKGELDİ, Ali Fuad; Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 10 5 50
Tartışma 4 2 8
Soru-Yanıt 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 5 4 2 5 2
ÖÇ 2 5 4 3 3 3 3 3
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 4 3 3 4 4 3 4 3
ÖÇ 5 3 4 3 5 3 5 4
ÖÇ 6 4 3 4 2 4 3 4
ÖÇ 7 4 2 3 4 4 3 2
ÖÇ 8 3 3 4 3 2 4 4
ÖÇ 9 3 4 4 3 3 3 4
ÖÇ 10 3 4 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek