GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR626 TARİHİ METİNLER 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Döneme ait metin ve belgeleri okuyup, değerlendirebilecek yetkinliğe sahip olma.1 Yakınçağ Tarihi Araştırmalarında kullanılabilecek Metinler ve Belgeler Hakkında bilgi sahibi olur
2 Metin ve Belgeleri Kullanabilme Yetkinliğine ulaşır
3
4
5
6
7

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlıca tarihi metinlerle çalışma yöntemi öğretilerek Türkiye Devlet Arşivleri tanıtılmakta ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Osmanlı Tarih Kaynağı Olarak Arşivler
2 Başbakanlık Osmanlı Arşivi
3 Cumhuriyet Arşivi
4 Vakıflar, Müze ve özel Kurum Arşivleri
5 Osmanlı Arşivinde Defter Tasnifleri ve Tanıtımları
6 Osmanlı Arşivinde Belge Tasnifleri ve Tanıtımları
7 Belge Örnekleri, vize
8 I.Vize
9 Resim, Albüm, Harita, Plan ve diğer Malzemeler ve kullanımları
10 Kütüphaneden faydalanma ve kaynak tarama teknikleri
11 Sözlü, Yazılı Kaynaklar ve Tanıtımları
12 Okuma ve fişleme yapma teknikleri Alıntı yapma teknikleri
13 Tarihi Tenkit
14 Arşiv Malzemelerinin Tespit ve Toplanması
15 Arşivlerden Belge örnekleri ve Çözümlenmesi
16 Dönem Sonu Sınavı

Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Elif Kitabevi, İstanbul 2007. Süraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2009. Erhan Afyoncu, Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2009. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi, Ankara 1995.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek