GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR625 II. MEŞRUTİYET YÖNETİMİ VE SİYASAL ÖRGÜTLENMELER 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


II.Meşrutiyet Devri Siyasal örgütlenmeleri, Türkiye cumhuriyetine ve günümüze kadar bıraktığı siyasi miras hakkında bilgi sahibi olmak1 II.Meşrutiyet Devri Siyasal örgütlenmelerinin hangi ortam içinde çıktığı hakkında bilgi sahibi olur
2 Bu devir siyasi hareketlerin Modern Türkiye’ye bıraktığı miras hakkında bilgi sahibi olur
3
4
5
6
7

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Meşrutiyete geçiş süreci, Fikir hareketleri, Anayasal rejimler, İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluşu, politikaları ve icraatları, Diğer Siyasi parti ve örgüt ve hareketler.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Osmanlı Devleti’nde reformların gelişimi
2 Anayasa ve parlamento hareketleri
3 İttihat ve Terakki Cemiyeti
4 İttihat ve Terakki Partisi
5 Ahrar Fırkası, Osmanlı Demokrat Fırkası
6 Ahali, Sosyalist fırka
7 Hürriyet ve İtilaf Fırkası
8 I.Vize
9 II. Meşrutiyet Döneminde Cemiyetleşme
10 Mason Locaları
11 Sosyal Nitelikli Cemiyetler
12 Türk Milliyetçiliği Merkezli Cemiyetler
13 Ayrılıkçı Örgütler ve Cemiyetler
14 Balkanlardaki cemiyetler, Musevi Cemiyetleri
15 Ermeni Cemiyetleri ve Arap Cemiyetleri
16 Dönem Sonu Sınavı

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, C.I., III, 1989. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Kuruluşu, Arkadaş Yayınları, İstanbul 2009. Uzunçarşılı, Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi, İstanbul. Heyet, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C.XII, İstanbul 1989.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 0 0 0
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 2 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 4
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek