GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR624 I. MEŞRUTİYET DEVRİ SİYASİ FAALİYETLERİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Osmanlı Devleti’nin Yenileşme Hareketleri’nin hız kazandığı III.Selim, II.Mahmut dönemlerinin değerlendirmesi ve Abdülmacid Dönemindeki Tanzimat Fermanı gelişmeleri ile Anayasalı Rejim arayışı yönünde oluşan gelişmelerin incelenmesi. Osmanlı Devleti’nde II.Abdülhamit Döneminde gerçekleşen I.Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet siyasi hareketleri sürecinde ortaya çıkan fikir akımlarının verilmesi.1 Analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.
2 Osmanlı Devleti'nde yenişleşme hareketlerine neden gerek duyulduğunun anlaşılmasını sağlar.
3 Osmanlı Devletinin Avrupa'daki Aydınlanma Felsefesi ve Sanayi devrimi gibi gelişmelerden nasıl etkilendiğinin anlaşılmasını sağlar.
4 Osmanlı Devletinde Tanzimat ve Islahat Fermanlarının nedenlerinin anlaşılmasını sağlar.
5 Abdülhamit döneminde gerçekleşen I. ve II. Meşrutiyet hareketlerinin düşünce akımlarının anlaşılmasını sağlar.
6
7
8
9
10

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Devlet düzenindeki aksamalar, düzeltme teşebbüsleri (risaleler), Nizam-ı Cedit, Tanzimat ve I. ve II. Meşrutiyet’in askerî, hukukî ve ekonomik alanlarda yenileşme faaliyetleri, Meşrutiyet döneminin siyasî hayatı, Batılılaşma hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük fikirlerinin gelişimi, Osmanlı dönemi siyasal fırkaları, İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf Fırkası


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 17. yy ıslahat hareketleri
2 Lale devri, I. Mahmut, III. Mustafa devri yenileşme arayışları
3 III. Selim devri gelişmeleri
4 II. Mahmut devri yenilik teşebbüsleri
5 Tanzimat dönemi yenileşmesi
6 I. Meşrutiyet dönemi gelişmeleri
7 Anayasal gelişmeler
8 İdari alandaki değişimler
9 Ara Sınav
10 Sosyal alandaki değişimler
11 Eğitim alanındaki gelişmeler
12 Ekonomik alandaki değişimler
13 Genel değerlendirme
14 FinalYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 4 3 4 3 4
ÖÇ 2 4 4 3 4 3 3 4
ÖÇ 3 3 4 3 3 3 4 3
ÖÇ 4 4 4 4 3 4 3 3
ÖÇ 5 4 3 3 3 3 3 4
ÖÇ 6 3 4 4 3 3 4 4
ÖÇ 7 4 4 4 4 3 3 3
ÖÇ 8 4 4 3 3 4 3 4
ÖÇ 9 3 5 4 4 3 3 3
ÖÇ 10 4 3 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek