GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR622 XVIII-XIX YÜZYILDA AVRUPADAKİ GELİŞMELER VE OSM. DEV. ETKİLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Yakınçağ'da Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin doğasını anlayabilmek.


Yrd. Doç. Dr. M. Emre Kılıçaslan


1 Yakınçağ Osmanlı Tarihi
2 Yakınçağ Avrupa Tarihi
3 Yakınçağda Osmanlı ve Avrupa'nın karşılaştırmalı tarihi
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı ve Avrupa tarihlerinin gelişimi, birbirleriyle karşılaştırmalı olarak aktarılarak Yakınçağ'a gelene dek ilişkilerinin yapısı hakkında fikirler üretilir. 18 ve 19 yüzyılların kendilerine göre hususiyetleri ve bu hususiyetlerin Doğu ve Batı'daki yansımaları aktarılır. Osmanlı'nın Yakınçağ'daki dönüşümünde Avrupa'nın izleri tespit edilerek öğrencilere kavratılır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Karşılaştırmalı tarih anlatılarının temel sorunları
2 Yakınçağ öncesi Avrupa Tarihi
3 Yakınçağ öncesi Osmanlı Tarihi
4 Yakınçağ'ı oluşturan temel unsurlar: Milliyetçilik ve Sanayi Devrimi
5 Yakınçağ'da dünya ekonomisi
6 Osmanlı'nın modern dünya ekonomik sistemine entegrasyonu
7 Osmanlı ve Avrupa zihniyet dünyası
8 Ara sınav
9 Osmanlı kurumlarının değişim süreci
10 Yakınçağ'da Avrupa'nın Osmanlı algısı
11 Yakınçağ'da Osmanlı'nın Avrupa algısı
12 İki dünyanın karşılaşma alanları: ticaret ve kültür
13 İki dünyanın çatışma alanları
14 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek