GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR615 YENİÇAĞDA OSMANLILAR VE AKDENİZ DÜNYASI Ders 1 1 5.00

Yüksek LisansYeniçağ’da Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve çevresinde var olma ve hakimiyet mücadeleleri, bu bölgede etkin olan devletler ve bu devletlerle olan münasebetleri, bölgenin konumu ve stratejik önemi, Osmanlıların deniz ve kara mücadeleleri, devletlerlerarası ticari, siyasi ve diplomatik ilişkiler, medeniyet transferi konularında bilgi sahibi olmak.


Doç. Dr. Ayşe PUL


1 Akdeniz dünyasına hakim olan Osmanlıların ilişkide bulundukları bölgeler ve devletler üzerine donanım kazanır.
2 Akdeniz dünyasındaki farklı ülke ve kültürler üzerine bilgi sahibi olur.
3 Akdeniz dünyasında yer alan devlet ve medeniyetinin oluşumu, dünya tarihine katkısı, medeniyet transferi üzerine bilgi sahibi olur.
4
5
6
7
8


Yok


Yok


Osmanlı Devleti’nin Akdeniz siyaseti ve bölgenin diğer siyasi güçleri ile olan münasebetleri, bir uygarlık alanı olarak Akdeniz’in doğu ile batı arasındaki konumu, medeniyetlerarası ilişkilerdeki yeri ve önemi, önemli deniz olayları, ticari, askeri, siyasi ilişki ve gelişmeler ele alınmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yeniçağ’da Osmanlı Devleti’nin genel durumu
2 Akdeniz ve çevresinin önemi
3 Akdeniz dünyasında yer alan devletler ve Osmanlı’yla olan münasebetleri
4 Akdeniz dünyasında Osmanlıların hakimiyet mücadeleleri
5 Kanuni Sultan Süleyman’ın Batı politikası
6 Hakimiyet mücadelesinde yapılan deniz ve kara savaşları ve sonuçları
7 Osmanlıların Avrupa dünyasının siyasi, ekonomik ve dini yapısına etkileri
8 I.Vize ve Akdeniz dünyasına dair kaynak eser değerlendirmeleri
9 Osmanlıların ekonomik münasebeti olan devletler ve katkıları
10 Akdeniz dünyasındaki milletler ve özellikleri
11 Akdeniz adaları ve önemleri
12 Akdeniz adarlına sahip olma mücadelesi
13 Rodos-Kıbrıs-Girit
14 Kanuni sonrası Avrupa ve Akdeniz münasebetleri
15 Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetinin azalması ve nedenleri
16

Fernand Braudel, Akdeniz: Mekan ve Tarih, İstanbul 1990 İlave Kaynak Faruk Tabak, Solan Akdeniz, 1550-1870: Cografi-Tarihsel Bir Yaklaşım, İstanbul 2010. Giacomo Carretto, Akdeniz’de Türkler, TTK, Ankara 1992.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7
[OC] 1 3 5 4 5 4 5 4
[OC] 2 5 5 5 5 5 5 5
[OC] 3 5 4 4 4 5 4 4
[OC] 4
[OC] 5
[OC] 6
[OC] 7
[OC] 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek