GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR614 TARİH ARAŞTIRMALARINDA UYGULAMALAR 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma ve Osmanlı tarihini araştırabilmek için izlenecek yollar, metotlar; ana kaynak ve arşiv malzemelerine ulaşma, okuma ve değerlendirme yapabilme yeterliliğine sahip olmak.


Doç. Dr. Ayşe PUL


1 Osmanlı tarihi belgelerini okuyup anlayabilecek düzeyde Osmanlıca bilgisine sahip olur.
2 Akademik düzeyde tarihi araştırma ve inceleme disiplini kazanır.
3 Tarihin her alanında araştırma yapabilecek ve değerlendirme yapabilecek yeterlilik kazanır.
4
5
6 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma ve Arşivlerden bilgi toplama teknik ve usulleri, kılavuzlar ve konu ile ilgili kaynaklar, Arşiv belgelerinden yararlanma usulleri, Metin tenkidi ve uygulamaları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma ve Türkiye’deki arşivler hakkında bilgi
2 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma ve Türk tarihiyle ilgili yabancı arşivler hakkında bilgi
3 Türk arşiv defter ve belgelerine ait bilgiler
4 Belge çeşitleri ve yazım usulleri
5 Belgelerde kullanılan yazı çeşitleri
6 Çeşitli yazı örnekleri okuma çalışmaları
7 Yazı örnekleri okumaya devam
8 I.Vize ve ferman ve beratlara örnekler
9 Belgeleri okuma ve anlama
10 Belgeleri değerlendirerek yorumlama
11 Belge yorumuyla bir konu hazırlama
12 Hazırlanan konuyu ikincil kaynaklarla destekleme
13 Kütüphanelerden yararlanma teknikleri
14 Kaynağa ulaşma ve fişleme yöntemi
15 Belgelerden genel okuma çalışmaları
16

Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, TTK, Ankara 2011. İlave Kaynak Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara 1992. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, İstanbul 2001.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 5 4 4 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 4 3 4 5 4
ÖÇ 3 4 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6 2 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek