GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR612 SAFEVİLER VE AZERBAYCAN 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Safevi Devletinin mahiyeti ve Türk tarihi içindeki yerini öğrenme


Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN


1 Safevi devletinin kuruluşunda rol oynayan etmenleri analiz eder
2 Safevi-Osmanlı ilişkilerini değerlendirir
3 Safevilere ilişkin genel bilgiler edinir
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Safevilerin siyasi, sosyal ve ekonomik ve diğer devletlerle ilişkileri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin Amacı, Kaynakları ve Azerbaycan
2 Safevilerin yükselişinin kökenleri (Erdebildeki Sufi tarikat, şeyhlikten şahlığa)
3 Safevileri oluşturan Türkmen oymakları ve Anadolu
4 Şah İsmail, Safevi devletinin kuruluşu ve Azerbaycan
5 Şah İsmail ve Osmanlı-Safevi ilişkileri
6 Şah Tahmasb ve faaliyetleri
7 Şah II. İsmail ve Osmanlı-Safevi İlişkileri
8 Ara Sınav
9 Sultan Muhammed devri
10 Şah Abbas devri
11 Şah Safi devri
12 Şah II. Tahmasb devri ve Safevilerin sonu
13 Safevilerde kültür ve medeniyet
14 Safevilerde devlet teşkilatı, değerlendirme
15 Safevilerde devlet teşkilatı, değerlendirme
16 Final Sınavı

[1] Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Türklerin Rolü, Ankara 1976. [2] Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasi Münasebtleri, İstanbul 1962. [3] Adel Allouche, Osmanlı-Safevi ilişkileri, İstanbul 2001. [4] Walter Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyt, Ankara 1992. [5] Fahamettin Başer, Safeviler, Doğuştan Günümüze İslam Tarihi, c: IX, İstanbul 1989. [6] Tahsin Yazıcı, Safeviler, İA, c: X. [7] Hell, Azerbaycan, İA, c: II [8] Bekir Kütükoğlu, Tahmasb I, İA [9] Münir Aktepe, 1720-1724 Osmanlı İran Münasebetleri, İstanbul 1970.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 10 50
Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 5
ÖÇ 2 4 3 3
ÖÇ 3 4 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek