GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR609 YENİÇAĞDA OSMANLI DEVLETİ KAYNAKLARI 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Bu derste, Osmanlı Tarihinin temel kaynaklarının nelerden oluştuğu, Kaynakların her bir türünün ne gibi özelliklere sahip olduğu, bunların değişik dönemlerde hangi alanlarda kullanılabileceklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.


Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN


1 Kaynak ile bilgi arasındaki temel bağı kurar. Kaynağın bilgi açısından nasıl bir değer taşıdığını kavrar
2 Yeniçağ’da Osmanlı Devleti tarihi kaynaklarını belirler
3 Kaynakların çeşitlerini ve bu farklı türlerin hangi alanlarda kullanılabileceğini belirler
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, Osmanlı ana kaynaklarından vakanüvisler başta olmak üzere temel arşiv kayıtları arasında genel bir sınıf teşkil eden Mühimme, Şeriyye Sicilleri ve diğer malzemelerin tarihsel değerleri üzerinde durulacaktır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Osmanlı Tarihçiliğinin doğuşu, ilk dönemi
2 II. Murad, Fatih ve II. Beyezîd dönemi tarihçileri
3 Tarih Yazıcılığında Osmanlı klasik dönemi
4 16. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri
5 17. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri
6 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri
7 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihçileri
8 Sefaret nameler
9 Ara sınav
10 Şeriyye Sicilleri
11 Tapu Tahrir Defterleri
12 Mühimme Defterleri
13 Salnameler
14 Kaynakların mukayesesi ve toplu olarak değerlendirilmesi
15 Kaynakların mukayesesi ve toplu olarak değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Coşkun Üçok, Ankara 2000; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Haz. İsmail Özen, Fikri Yavuz, I – IV, İstanbul 1975; Başbakanlık Osmanlı Arşivi Mühimme Defterleri, Tahrir Defterleri, Muhasabe Defterleri NeşriyatıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 5 10 50
Bireysel Çalışma 5 10 50
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 3 5 3
ÖÇ 3 4 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek