GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR606 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Türk, İslâm ve Dünya Tarihinin seyrinde önemli bir dönüm noktası olan Haçlı Seferlerini sebep ve sonuçları ile değerlendirmek.


Prof .Dr. Ergin AYAN


1 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler.
2 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar .
3 Öğrenci Türk tarihinin farklı dönemleri ile birlikte, ilişki içerisinde bulunduğu diğer toplumların tarihi hakkında da bilgi sahibi olur; analiz ve sentez yapabilir.
4
5
6
7
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Haçlı seferlerinin sebepleri ve halkın haçlı seferinden başlayarak tüm haçlı seferlerini anlatılması; herbirinin ayrı ayrı kendi çerçevesinde ve tüm seferlerin tarafları bakımından değerlendirilmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Avrupa'nın genel durumu ve Haçlı Seferleri düşüncesinin doğuşu
2 Haçlı Seferlerinin sebepleri
3 I.Haçlı Seferi ve Doğu'da Latin devletlerinin kurulması
4 I.Haçlı Seferinin tarafları açısından değerlendirilmesi
5 1001 Yılı Haçlı Seferi ve önemi
6 Urfa'nın düşüşü ve II.Haçlı Seferi
7 Ara sınava hazırlık
8 Ara sınav
9 İslâm Dünyasında Haçlılara karşı sistemli mücadele ve Nureddin Mahmud
10 Selahaddin Eyyûbî Küdüs'ün Fethi ve III.Haçlı Seferi
11 IV.Haçlı seferi ve Latinlerin İstanbul'u işgali
12 V.Haçlı Seferi Dimyat'ın zabtı, VI.Haçlı Seferi ve Küdüs'ün yeniden haçlılara verilmesi
13 VII.Haçlı Seferi ve Fransa Kralının esareti, VIII.Haçlı seferi (Yakındoğu?Tunus'a yapılan son sefer)
14 Diğer (Çocuk, çoban vs.) haçlı seferleri
15 Haçlı Seferlerinin genel olarak değerlendirilmesi
16 Final

Işın Demirkent, "Haçlılar", DİA P.M.Holt, Haçlılar Çağı Steven Runciman, Haçlı Seferleri tarihi, I-IIIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 2 28
Soru-Yanıt 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Okuma 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 5 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 5 5 4 5 3 4 4
ÖÇ 3 3 3 3 5 3 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 3 4 4 4
ÖÇ 5 3 4 3 3 5 5 4
ÖÇ 6 3 3 3 5 4 4 4
ÖÇ 7 3 5 4 5 4 4 3
ÖÇ 8 4 5 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek