GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE692 BİLİMSEL ETİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Öğrencilerin öğrendikleri bilimsel ve meslekî bilgileri, kişisel projeler ile değerlendirerek ortaya koymaları amaçlanmaktadır.


Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK


1 Bilimsel metotlar hakkında bilgi sahibi olmak
2 Saha çalışması ve metotları hakkında bilgi sahibi olmak
3 Konu belirleme, Derleme, Literatür taraması vb. çalışmaları öğrenmek
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mevcut olan Ana Bilim Dallarına yönelik olarak; biyografi, bibliyografya, metin incelemesi, edebiyat teorisi, saha araştırması, derleme, basılı kaynak taraması, aktarma (transliterasyon), dizin (indeks), dil bilgisi incelemesi vb. türlerde makale hazırlanmasıdır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilim ve bilim ölçütleri nelerdir?
2 Bilim ve bilim ölçütleri nelerdir?
3 Literatür taramasında metotlar
4 Literatür taramasında metotlar
5 Saha çalışmasında metotlar
6 Saha çalışmasında metotlar
7 Derleme metotları
8 Ara Sınav
9 Derleme metotları
10 Derlenen çalışmanın transkripsiyonlu metne dönüştürülme metotları
11 Konu belirleme
12 Makale yazma
13 Makale yazma
14 Makale yazma
15 Makale yazma
16 Final Sınavı

Karasar, Niyazi (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 6 2 12
Makale Yazma 4 3 12
Makale Kritik Etme 4 3 12
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek