GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE679 DİNİ-TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI ŞİİRİNDE MUHTEVA 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Dinî-tasavvufi Türk edebiyatı manzum ve mensur eserlerinde işlenen konuların içerikleri, üslubu ve motifleri hakkında bilgi sahibi olma.


Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞLI


1 Öğrenci dini tasavvufi halk edebiyatında manzum ve mensur eserlerin genelinde görülen ortak anlatım şekillerini kavrar.
2 Öğrenci gelenekteki bu hususiyetleri divan edebiyatı ve aşık edebiyatı mahsulleriyle karşılaştırıp benzer ve farklı yönleri ortaya koyabilir.
3
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gelenekte şairlerin yetişme şekli, ortak anlatım şekil ve kalıpları, kullanılan motifler.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dini-tasavvufi halk edebiyatında üslup
2 Dini-tasavvufi halk edebiyatında üslup
3 Dini-tasavvufi halk edebiyatı şairlerinin ortak anlatım özellikleri
4 Dini-tasavvufi halk edebiyatı şairlerinin ortak anlatım özellikleri
5 Dini-tasavvufi halk edebiyatında anlatım kalıpları
6 Dini-tasavvufi halk edebiyatında anlatım kalıpları
7 Dini-tasavvufi halk edebiyatında anlam ve söz sanatlarıyla anlatım
8 Ara sınav
9 Dini-tasavvufi halk edebiyatında anlam ve söz sanatlarıyla anlatım
10 Dini-tasavvufi halk edebiyatında âşıkların yetişmesi
11 Dini-tasavvufi halk edebiyatında âşıkların yetişmesi
12 Dini-tasavvufi halk edebiyatında aşk ve güzellik anlayışı
13 Dini-tasavvufi halk edebiyatında aşk ve güzellik anlayışı
14 Dini-tasavvufi halk edebiyatında motifler
15 Dini-tasavvufi halk edebiyatında motifler
16 Dönem sonu sınavı

Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 2. Cilt Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Edebiyat Tarihi-Metinler Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin TahlilleriYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 157

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 5 4
ÖÇ 2 3 5 4
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek