GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE672 AŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


16. -20. yüzyıl âşıklık geleneğinin özelliğini yüzyıllar içerisinde değişen ve değişmeyen unsurlarını dikkate alarak incelemek


Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞLI


1 Öğrenci âşıklık geleneğinin genel özellikleri hakkında bilgi edinir.
2 Öğrenci âşıklık geleneğinin yüzyıllar içerisindeki önemli temsilcilerini ve eserlerini tanır.
3
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Âşıklık geleneğinin her yüzyıldaki önemli temsilcilerini döneminin genel özelliklerini de dikkate alarak incelemek


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (İslamiyet öncesi)
2 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (Günümüzde)
3 Âşık Edebiyatında nazım ve nesir
4 Yüzyıllara göre Âşık Edebiyatı ( 16. yüzyıl)
5 Köroğlu (tarihî hayatı, şiirleri)
6 Köroğlu (Efsenevî hayatı, hikayeleri)
7 Ara sınav
8 Karacoğlan (Hayatı, edebî şahsiyeti şiirleri)
9 17. yüzyıl (Âşık Ömer, hayatı, edebî şahsiyeti, şiirleri)
10 17. yüzyıl (Gevherî)
11 19. yüzyıl (Ozan geleneğinin takipçisi Dadaloğlu)
12 19. yüzyıl (Bayburtlu Zihni)
13 19. yüzyıl (Âşık Şenlik)
14 19. yüzyıl (Şehir etkisinde âşıklar: Dertli, Seyranî)
15 20. yüzyıl (Âşık Veysel)
16 Günümüzde âşıklık geleneğinin durumu

Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Umay Günay, Akçağ Yay. Ankara 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, P.N. Boratav, Gerçek Yay. Ankara Örneklerle Türk Şiiri Bilgisi, Cem Dilçin, TDK Yay. Ankara Türk Saz Şiiri Antolojisi, A.B. Alptekin, S. Sakaoğlu, Akçağ Yay. Ankara Halk Şiirinden Seçmeler, A.B. Alptekin, S. Sakaoğlu, Akçağ Yay. Ankara Türk Halk Şiirinin Şekil ve Nev’i, Ahmet Talat Onay, Akçağ Yay. Ankara., Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı III, 1989. Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı 2. CiltYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 151

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 5 4
ÖÇ 2 3 5 4
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek