GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE654 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ VE METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Türk lehçelerini karşılaştırmalı olarak öğretmek ve metin aktarma yöntemlerini kavratmak


Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK


1 Öğrenciler Türkçenin çağdaş lehçelerinin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri ve metin aktarma yöntemlerini öğrenir.
2 Türk lehçelerinin başlıca fonetik ve morfolojik özelliklerini öğrenir.
3 Lehçeye ait eserler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinir.
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çağdaş lehçelerinin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütleri ve Türk lehçelerinin başlıca fonetik ve morfolojik özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğrenir. Lehçelere ait metinlerin aktarma yöntemlerini kavrar.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türk Lehçelerinin sınıflandırılması
2 Türk Lehçelerinin sınıflandırılması
3 Kıpçak Grubu Türk lehçeleri
4 Kıpçak Grubu Türk lehçeleri
5 Oğuz Grubu Türk lehçeleri
6 Oğuz Grubu Türk lehçeleri
7 Karluk Grubu Türk lehçeleri
8 Vize Sınavı
9 Güney Sibirya Türk lehçeleri
10 Çuvaş, Yakut, Halaç lehçeleri
11 Metin Aktarma
12 Metin Aktarma
13 Metin Aktarma
14 Metin Aktarma
15 Metin Aktarma
16 Final Sınavı

ERCİLASUN, B., Ahmet, vd. (2007), Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yay., Ankara. ERCİLASUN, B., Ahmet, vd. (1991), Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri SözlüğüI-II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. BURAN, Ahmet (2001), Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., Ankara. ÖZKAN, Nevzat (2002), Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay., Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 7 2 14
Soru-Yanıt 4 2 8
Takım/Grup Çalışması 4 2 8
Makale Kritik Etme 3 2 6
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek