GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE648 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ ( 1923-1960 ) 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Türk edebiyatında Tanzimat devrinden sonra başlayan edebî eleştiri ve deneme türü, Servet-i Fünun devrinde gelişme göstermiş, Cumhuriyet'ten sonra yeni yöntemlerin benimsenmesiyle daha da genişlemiştir. Bu derste Nâmık Kemal'den başlayarak Nurullah Ataç, Hüseyin Cöntürk ve Nurdan Gürbilek'e kadar Türk edebiyatındaki yeni eleştiri yöntemleri ele alınacaktır.


Doç. Dr. Mesut TEKŞAN


1 Eleştirinin ne olduğunu öğrenir
2 Eleştirinin gelişimini takip eder
3 Eleştirel düşünmeyi öğrenir
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türk edebiyatında Tanzimat devrinden sonra başlayan edebî eleştiri ve deneme türü, Servet-i Fünun devrinde gelişme göstermiş, Cumhuriyet'ten sonra yeni yöntemlerin benimsenmesiyle daha da genişlemiştir. Bu derste Nâmık Kemal'den başlayarak Nurullah Ataç, Hüseyin Cöntürk ve Nurdan Gürbilek'e kadar Türk edebiyatındaki yeni eleştiri yöntemleri ele alınacaktır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Eleştirinin tanımı
2 Eleştiri çeşitleri
3 Eleştiri ilkeleri
4 Eleştirinin sanatın gelişmesindeki fonksiyonu
5 Pozitif Eleştiri
6 Modern Eleştiri
7 Eleştiri örnekleri
8 Ara sınav
9 Serveti Fünun'da eleştir
10 Milli edebiyatta eleştiri
11 Cumhuriyet döneminde eleştiri
12 eleştiri örnekleri
13 Metinlere eleştirel bakma çalışmaları
14 Eleştiri örnekleri
15
16

AKTAŞ,Hasan, Yeni Türk Şiirinde Hacı Bektaş-ı Velî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005, 256 s. AKTULUM, Kubilay, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999, 294 s. GÜRSEL, Nedim, Nâzım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını, Adam Yayınlan, İstanbul, 1992, 359 s. FİLİZOK, Rıza, Şiirimizde Halk Edebiyatı Tesirleri Üzerine Notlar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, 1991, 111 s. FİLİZOK, Rıza, Ziya Gökalp'in Edebî Eserlerinde Halk Edebiyatı Tesiri Üzerine Bir Araştırma, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1991, 312 s. KAPLAN, Ramazan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988, 344 s. KAYA, Muharrem, Türk Romanında Destan Etkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004, 384 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Bütünleme Sınavı 1 3 3
Quiz 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 2 10 20
Makale Kritik Etme 2 5 10
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 151

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek