GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE637 YENİ TÜRK EDEBİYATININ TEMEL METİNLERİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Yeni Türk Edebiyatının temel metinlerini incelemek, değerlendirmek. Bu metinlerden hareketle Türk edebiyatının gelişme evrelerini gösterebilmek.


Doç.Dr. Mesut TEKŞAN


1 bu derste yeni Türk edebiyatının temel metinlerini öğrenir
2 Tanzimat dönemi ilk edebi metinleri tanır
3 Şiir örneklerini okur
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Modern Türk edebiyatı diye vasıflandırdığımız Tanzimat'tan günümüze kadar edebi devirlerde öne çıkmış temel metinler. Akif Paşa, Adem Kasidesi Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi Ekrem, Zemzeme III


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Modern Türk edebiyatı diye vasıflandırdığımız Tanzimat'tan günümüze kadar edebi devirlerde öne çıkmış temel metinler.
2 Akif Paşa, Adem Kasidesi
3 Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi
4 Ziya paşa, Şiir ve İnşa
5 Ekrem, Mukaddime
6 Ekrem, Araba Sevdası
7 Ekrem, Zemzeme III
8 A. Mithat, Müşehedat
9 Ara Sınav
10 Hamit, Makber Önsözü
11 Fecr-i Ati Beyannamsei
12 Haşim, Şiir Hakkında Bazı Mülehazalar
13 Peyami Safa, Biz İnsanlar
14 Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
15 Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası
16 Elif Şafak, Aşk

Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I,II Mehmet Kaplan, Edebiyat Üzerine Araştırmalar Önder Göçkün, Namık Kemal Mustafa Apaydın, Zİiya PaşaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Bireysel Çalışma 8 5 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 10 60
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek