GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE635 YENİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞME EVRELERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Yeni Türk edebiyatının gelişimini kavratmak


Doç. Dr. Mesut TEKŞAN


1 Edebiyatın gelişimini öğrenmek
2 Tanzimat edebiyatını öğrenmek
3 Milli edebiyatı kavramak
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tanzimat edebiyatı Servet-i fünun milli edebiyatı


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yeni Türk edebiyatının başlangıcı
2 Tanzimat Fermanı ve getirdikleri
3 İlk edebi türlerin gelişimi
4 Namık Kemal ve şiiri
5 Ziya Paşa ve şiiri
6 ilk romancılarımız
7 İlk resmi ve özel gazete
8 Ara sınav
9 Tanzimat İkinci döneminde edebiyatımız
10 Ekrem
11 Naci
12 Abdülhak Hamit
13 Şiir örnekleri
14 Şiir örnekleri
15
16

AKTAŞ,Hasan, Yeni Türk Şiirinde Hacı Bektaş-ı Velî Okulu ve Misyonu, Yort Savul Yayınları, Edirne, 2005, 256 s. AKTULUM, Kubilay, Metinlerarası İlişkiler, Öteki Yayınevi, Ankara, 1999, 294 s. GÜRSEL, Nedim, Nâzım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını, Adam Yayınlan, İstanbul, 1992, 359 s. FİLİZOK, Rıza, Şiirimizde Halk Edebiyatı Tesirleri Üzerine Notlar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, 1991, 111 s. FİLİZOK, Rıza, Ziya Gökalp'in Edebî Eserlerinde Halk Edebiyatı Tesiri Üzerine Bir Araştırma, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1991, 312 s. KAPLAN, Ramazan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988, 344 s. KAYA, Muharrem, Türk Romanında Destan Etkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004, 384 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 100

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Bütünleme Sınavı 1 3 3
Quiz 2 3 6
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 2 10 20
Makale Kritik Etme 2 5 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek