GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE635 YENİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞME EVRELERİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Yeni Türk edebiyatında başlangıcından günümüze kadar olan döneminde görülen gelişmeler hakkında tespitlerde ve değerlendirmelerde bulunmak. Yeni Türk edebiyatının gelişimini sanatçılar ve eserler üzerinde tanıtmak.


Doç.Dr. Mesut TEKŞAN


1 Edebiyatımızın gelişimini takip eder
2 Roman ve şiirimizin gelişimini kavrar
3 Sanatımızın nasıl bir gelişim içinde olduğunu anlar
4 Edebiyatçıların dünyasını kavrar
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tanzimat Döneminde ilk defa görülen edebi türler ve örnek metinler. Servet-i Fünun edebiyatı, Milli edebiyat dönemi, Cumhuriyet dönemi ve günümüz edebiyatındaki gelişmeler. Örnek eserler.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanzimat döneminde yeni gelişmeler; edebi türler ve temalar
2 Akif paşa-Şinasi- Namık Kemal-Ziya Paşa
3 Sezai- Ekrem- Hamit Mektebi
4 Servet-i Fünun edebiyatı Fikret-Cenap- Halit Ziya
5 Ara sınav
6 Milli edebiyat döneminde hikaye ve romanının ortak özellikleri Halide Edip’in eserleri ve Türk edebiyatındaki yeri
7 Sinekli Bakkal” romanının incelenmesi “Kuruluş Savaşı”nın romanımıza yansıması,Ateşten Gömlek romanı ve Kurtuluş Savaşı
8 Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri ver şiirimizdeki yeri Çanakkale Şehitlerine adlı şiirin tahlili
9 Sosyal değişmelerin romana yansımaları,”Kiralık Konak “romanının değerlendirilmesi
10 Yakup Kadri’nin romancılığı ve romanları ‘Yaban’ romanı ve Türk romanında “köy gerçeği”
11 Yahya Kemal'in şiiri
12 Şiir örnekleri
13 Reşat Nuri’nin romancılığı ve “Çalıkuşu” romanının incelenmesi
14 Modernizm ve Ttürk Edebiyatı
15 Oğuz Atay
16 Postmodernizm ve Türk Edebiyatı, Orhan Pamuk

Ana Kaynaklar Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I,II , Dergah Yayınları Özdemir İnce (1985)Şiir ve gerçeklik Manon Maren-Grisebach,Edebiyat Biliminin Yöntemleri,Atatürk Kültür Merkezi Yayıları Mehmet H.Doğan(1993) ,Şiir ve Eleştiri,yapı Kredi YayınlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Bütünleme Sınavı 1 3 3
Quiz 1 3 3
Derse Katılım 5 3 15
Makale Yazma 3 5 15
Makale Kritik Etme 3 5 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek