GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE605 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Harezm-Kıpçak Türkçesi döneminin genel olarak gramer yapısını ve Harezm-Kıpçak dönemi eserlerini öğrenir ve bu eserleri okur.


Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK


1 Öğrenciler Harezm - Kıpçak Türkçesi döneminin fonetik özelliklerini öğrenir.
2 Öğrenciler Harezm-Kıpçak Türkçesi döneminin morfolojik özelliklerini öğrenir.
3 Öğrenciler Harezm-Kıpçak Türkçesi döneminin genel olarak gramer yapısını öğrenir.
4 Öğrenciler Harezm-Kıpçak döneminin önemli isimlerini tanır.
5 Öğrenciler Harezm-Kıpçak dönemi eserlerini öğrenir ve okur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Harezm-Kıpçak Türkçesinin eserleri, dil özellikleri ve bibliyografya


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Harezm-Kıpçak dönemi hakkında tarihi bilgiler.
2 Harezm-Kıpçak dönemi eserleri hakkında bilgi.
3 Harezm-Kıpçak Türkçesinin ses özellikleri.
4 Harezm-Kıpçak Türkçesinin şekil özellikleri.
5 Nehcü'l-Feradis metninin okunması.
6 Nehcü'l-Feradis metninin okunması.
7 Nehcü'l-Feradis metnini okuma ve morfolojik inceleme.
8 Ara Sınav
9 Nehcü'l-Feradis metnindeki gramer yapılarının açıklanması.
10 Nehcü'l-Feradis'ten metin okuma, anlamlandırma ve gramer yapılarının açıklanması.
11 Kısasü'l-Enbiya'dan seçilmiş metinlerin incelenmesi.
12 Kısasü'l-Enbiya'dan seçilmiş metinlerin incelenmesi.
13 Kısasü'l-Enbiya'dan seçilmiş metinlerin incelenmesi.
14 Kısasü'l-Enbiya'dan seçilmiş metinlerin incelenmesi.
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

ECKMANN, Janos (1995), Nehcü’l-Ferādis I-Metin, II Tıpkıbasım, (Yayımlayanlar: Semih Tezcan, Hamza Zülfikar), TDK Yayınları, Ankara. ECKMANN, János (2003), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, TDK Yayınları, Ankara. HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1997), Harezm Türkçesi ve Grameri, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ankara. KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara. ATA, Aysu (1997), Kısasü’l-Enbiyā I Giriş – Metin- Tıpkıbasım, TDK Yayınları, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 4 2 8
Makale Kritik Etme 4 2 8
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek