GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE603 KARAHANLI TÜRKÇESİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Karahanlı Türkçesinin genel olarak gramer yapısını öğretmek


Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK


1 Öğrenciler Karahanlı Türkçesinin fonetik özelliklerini öğrenir.
2 Öğrenciler Karahanlı Türkçesinin morfolojik özelliklerini öğrenir.
3 Öğrenciler Karahanlı Türkçesinin genel olarak gramer yapısını öğrenir.
4 Öğrenciler Karahanlı Türkçesi döneminin önemli isimlerini tanır.
5 Öğrenciler Karahanlı Türkçesi döneminde yazılan metinleri öğrenir ve okur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karahanlı Türkçesinin eserleri, dil özellikleri ve bibliyografya


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Karahanlı dönemi hakkında tarihi bilgiler.
2 Karahanlı dönemi eserleri hakkında bilgi.
3 Karahanlı Türkçesinin ses özellikleri.
4 Karahanlı Türkçesinin şekil özellikleri.
5 Kutadgu Bilig metninin okunması
6 Kutadgu Bilig metnini okuma, fonetik ve morfolojik inceleme.
7 Kutadgu Bilig metnindeki gramer yapılarının açıklanması.
8 Ara Sınav
9 Kutadgu Bilig'ten metin okuma, anlamlandırma ve gramer yapılarının açıklanması.
10 Kutadgu Bilig'ten metin okuma, anlamlandırma ve gramer yapılarının açıklanması.
11 Metin incelemeleri.
12 Metin incelemeleri.
13 Divânü Lûgati't- Türk'teki diğer metinlerin incelenmesi.
14 Divânü Lûgati't- Türk'teki diğer metinlerin incelenmesi.
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

ARAT, Reşit Rahmeti (2007), Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yayınları, Ankara. ARAT, Reşit Rahmeti (1998), Kutadgu Bilig II Çeviri, TTK Yayınları, Ankara. ARAT, Reşit Rahmeti (1979), Kutadgu Bilig III İndeks, TKAE Yayınları, İstanbul. HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1996), Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 6 2 12
Soru-Yanıt 6 2 12
Makale Kritik Etme 6 2 12
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
Okuma 4 2 8
Toplam İş Yükü (saat) 147

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek