GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE602 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Bu dersin amacı, Uygur Türkleri ve kullandıkları dil hakkında bilgi sahibi olmaktır. Birinci dönemde Mani ve Budist çevreye ait metin örnekleri üzerinde durulur.


Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK


1 Uygur Türkçesinin ses özelliklerini kavrayabilme.
2 Uygur Türkçesinin biçim özelliklerini kavrayabilme.
3 Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özelliklerini kavrayabilme.
4 Manici çevreye ait metinleri okuyup anlamlandırabilme.
5 Budist çevreye ait metinleri okuyup anlamlandırabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uygurlar, Eski Uygur Türkçesi, Manici çevreye ait metin örnekleri, Budist çevreye ait metin örnekleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Uygurlar ve Türk dili
3 Uygur Türkçesinin ses özellikleri
4 Uygur Türkçesinin ses özellikleri
5 Uygur Türkçesinin biçim özellikleri
6 Uygur Türkçesinin biçim özellikleri
7 Uygur Türkçesinin biçim özellikleri
8 Ara Sınav
9 Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özellikleri
10 Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özellikleri
11 Uygur Türkçesinin cümle kuruluş özellikleri
12 Budist çevreye ait metin örneklerinden okuma
13 Budist çevreye ait metin örneklerinden okuma
14 Manici çevreye ait metin örneklerinden okuma
15 Manici çevreye ait metin örneklerinden okuma
16 Final Sınavı

Anna Maria von Gabain (2000), Eski Türkçenin Grameri, TDK: Ankara. Ahmet Caferoğlu (1993), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Enderun Kitabevi: İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 143

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek