GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE671 TÜRK HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Halkbiliminin inceleme alanına giren bütün ürünler dikkate alındığında bu kültürel birikimin oluşumuna kaynaklık eden tarihi eserleri bilmek.


Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞLI


1 Öğrenci bir bilim dalı olarak Türk Halk edebiyatının kaynaklık eden eski eserleri tanır.
2 Bu kaynaklardan hareketle günümüz halk edebiyatının tarihi gelişim süreci hakkında çıkarımlarda bulunur.
3
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sözlü, yazılı, görsel, maddi, taşınabilir ve taşınamaz kaynaklar


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 “Halk Edebiyatı” kavramı
2 Sözlü kaynaklar (Kaynak kişinin özellikleri)
3 Metinler ve hammadde kaynakları, yardımcı kaynaklar
4 Yazılı kaynaklar (Dil yadigarları: Divanü Lügati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık, Kutadgu Bilig)
5 Divanü Lügati’t-Türk’teki halk edebiyatı örnekleri (sab, sagu, şiirler)
6 Dede Korkut Kitabı
7 Tarih Kitapları (Reşideddin-Câmi’ü’t-Tevarih (Tarih-i Oğuzân u Türkân))
8 Ara sınav
9 Ebulgazi Bahadır Han-Şecere-i Terakime (Şecere-i Türkî)
10 Masal Kitapları (Binbir Gece Masalları, Billur Köşk Masalları vd.)
11 Fıkra Kitapları (Letaif Kitapları) (Nasreddin Hoca)
12 Atasözü Kitapları (Divanü Lügati’t-Türk, Kitab-ı Atalar, Atalar sözü destanları, Pendname-i Güvahî)
13 Cönkler ve Mecmualar (Muhtelif cönk örnekleri, mecmualar, melhameler)
14 Şairnameler (Âşık Ömer’in şairnamesi),
15 Seyahatnameler (Evliya Çelebi)
16 Dönem sonu sınavı

Abdurrahman Güzel, Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi Nail Tan, Folklor (Halk Bilimi) Kaarle Krohn, Halk Bilimi Yöntemi Metin Ekici, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri Seyfi Karabaş, Bütüncül Türk Budunbilimine DoğruYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 13 8 104
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 5
ÖÇ 2 4 3 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek