GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE633 ARUZ VEZNİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Aruzun tarihçesi, özellikleri ve aruz kalıplarını kavratmak; metin üzerinde kalıp tespit becerisini geliştirmek.


DOÇ. DR. ABDULLAH EREN


1 Aruz veznini tarihçesi ile birlikte kavrar.
2 Aruzla ilgili işlemleri örnekleri ile öğrenir.
3 Metinlerdeki aruz kalıplarını kolayca tespit eder ve bu sayede Osmanlı Türkçesine ait metinlerdeki okuma problemlerini azaltır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Aruzun tarihçesi, özellikleri ve aruz kalıpları ele alınacak; örnek metinler üzerinde kalıp tespit çalışmaları.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin amacı ve önemi
2 Aruz kavramı ve aruzun tarihçesi
3 Aruzla ilgili kavramlar
4 Aruzla ilgili kavramlar
5 Aruz cüzleri
6 Aruz kalıpları
7 Aruz kalıpları
8 Arasınav
9 Aruz kalıbının tespitinde karşılaşılan problemler ve bunların çözümü
10 Metinler üzerinde aruz kalıbı bulma
11 Metinler üzerinde aruz kalıbı bulma
12 Metinler üzerinde aruz kalıbı bulma
13 Metinler üzerinde aruz kalıbı bulma
14 Metinler üzerinde aruz kalıbı bulma
15 Metinler üzerinde aruz kalıbı bulma
16 Dönem sonu sınavı

İpekten, H., 2004. Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul. Doğan, A, 2005. Açıklamalı ve Örnekli Aruz Bilgisi, Akçağ Yay. Ankara. Dilçin, C., 1997. Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK. Tay., Ankara.



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 142

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek