GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE632 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Eski Türk Edebiyatında kullanılan nazım şekillerinin özelliklerini kavratmak, manzumelerin şekil yönünden tahlil tekniklerini öğretmek.


PROF. DR. ABDULLAH EREN


1 Nazımda şekil hususiyetleri hakkında yorum ve tespit becerisi gelişir.
2 Nazım şekillerini özellikleri ile birlikte tanır.
3 Manzumeleri şekil bakımından tahlil eder.
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eski Türk Edebiyatında kullanılan nazım şekillerinin tanıtım ve incelemesi yapılacaktır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin amacı ve önemi
2 Nazım şekli kavramı
3 Nazımda şekle dair hususlar
4 Nazımda şekle dair hususlar
5 Nazımda şekle dair hususlar
6 Nazımda şekil problemleri
7 Nazım şekli tespitinde kullanılacak teknikler
8 Arasınav
9 Beyitlerden oluşan nazım şekilleri
10 Beyitlerden oluşan nazım şekilleri
11 Beyitlerden oluşan nazım şekilleri
12 Bendlerden oluşan nazım şekilleri
13 Bendlerden oluşan nazım şekilleri
14 Bendlerden oluşan nazım şekilleri
15 Bendlerden oluşan nazım şekilleri
16 Dönem sonu sınavı

İpekten, H., 2004. Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul. Bâkî Dîvânı, (hzl. Sabahattin Küçük), 1994. TDK Yay., Ankara. Şeyh Gâlib Dîvânı, (hzl. Muhsin Kalkışım), 1994. Akçağ Yay.,Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 12 2 24
Problem Çözümü 3 3 9
Tartışma 3 4 12
Soru-Yanıt 4 4 16
Beyin Fırtınası 4 4 16
Makale Yazma 1 7 7
Bireysel Çalışma 6 4 24
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek