GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE629 MEVLEVİ EDEBİYATI 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Klasik Türk edebiyatı içinde önemli bir yer tutan Mevlevi şairlerin ortak yanları belirlenmeye çalışılacaktır.


Doç. Dr. Necip Fazıl Duru


1 Mevlana'nın yaşamı ve eserleri
2 Mesnevi'nin yazıldığı zamandan (XIII. yüzyıl) XV. yüzyıla kadar etkileri
3 Mevlevi adab ve erkanı

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mevlana’dan itibaren eser vermiş Mevlevi şairlerin şiirleri Mevlevilik ekseninde değerlendirilecektir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Mevlana’nın Hayatı ve Eserleri
2 Mevlana’nın Mesnevi’sinin XIII-XV. Yüzyıl Mesnevilerine Etkisi
3 Mevlevi Adab ve Erkanı
4 Mevlevi Adab ve Erkanı
5 XIV. Yüzyıl Mevlevi Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler
6 XV. Yüzyıl Mevlevi Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler
7 XVI. Yüzyıl Mevlevi Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler
8 Arasınav
9 Türk Edebiyatında Mesnevi Şerhleri
10 Türk Edebiyatında Mesnevi Şerhleri
11 Türk Edebiyatında Mesnevi Şerhleri ve Örnek Metinler
12 Mesnevi Sözlükleri ve Biyografik Eserler
13 XVII. Yüzyıl Mevlevi Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler
14 XVIII. Yüzyıl Mevlevi Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler
15 XIX. Yüzyıl Mevlevi Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler
16 Final Sınavı

Duru, Necip Fazıl, Mevleviyane, Perşembe Kitapları, İstanbul, 2000. Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin), haz: İlhan Genç, AKM Yay., Ankara, 2000. Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, İnkılap ve Aka Yay., İstanbul 1983.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek