GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE628 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Eski Türk Edebiyatında kullanılan mazmunları tanıtmak ve bunların şiirde yer alış şekillerini kavratmak.


Doç. Dr. Necip Fazıl DURU


1 Mazmun kavramını ve mazmunların özelliklerini kavrar
2 Eski Türk Edebiyatında kullanılan başlıca mazmunları örnek metinlerle tanır
3 Metinlerdeki mazmunları tespit edip yorumlar
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eski Türk Edebiyatında kullanılan mazmunlar ve bunların şiirde yer alış şekilleri üzerinde durulacaktır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin amacı ve önemi
2 Mazmun kavramı
3 Mazmun kavramı
4 Mazmunların söz sanatlarıyla ilişkisi
5 Mazmunların şiirde yer alış tarzları
6 Mazmunların tespiti
7 Mazmunların tespiti
8 Arasınav
9 Eski Türk Edebiyatında kullanılan başlıca mazmunlar
10 Eski Türk Edebiyatında kullanılan başlıca mazmunlar
11 Eski Türk Edebiyatında kullanılan başlıca mazmunlar
12 Metinler üzerinde mazmun bulma ve yorumlama
13 Metinler üzerinde mazmun bulma ve yorumlama
14 Metinler üzerinde mazmun bulma ve yorumlama
15 Metinler üzerinde mazmun bulma ve yorumlama
16 Metinler üzerinde mazmun bulma ve yorumlamaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 45 45
Final Sınavı 1 45 45
Derse Katılım 2 14 28
Soru-Yanıt 2 8 16
Makale Yazma 2 8 16
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek