GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE627 EDEBİ SANATLAR 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Klasik Türk Şiirinde edebî sanatların tespit ve tahlil yöntemlerini kavratmak


DOÇ. DR. ABDULLAH EREN


1 Eski Türk Edebiyatında kullanılan edebî sanatları öğrenir.
2 Eski Türk Edebiyatı metinlerindeki edebî sanatları tespit eder.
3 Eski Türk Edebiyatı metinlerindeki edebî sanatları tahlil eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Klasik Türk Şiirinde edebî sanatlar


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin amacı ve önemi
2 Sanat kavramı
3 Edebî sanat kavramı
4 Belâgat
5 Edebî sanatların tasnifi
6 Edebî sanatların tasnifi
7 Edebî sanatlar ve estetik
8 Arasınav
9 Anlamla ilgili sanatlar
10 Anlamla ilgili sanatlar
11 Anlamla ilgili sanatlar
12 Anlamla ilgili sanatlar
13 Lafızla ilgili sanatlar
14 Lafızla ilgili sanatlar
15 Lafızla ilgili sanatlar
16 Dönem sonu sınavı

Menderes, C., 2007, Sözün Büyüsü Edebî Sanatlar, Dergâh Yay., İstanbul. Külekçi N., 2003. Edebî Sanatlar, Akçağ Yay., Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek