GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE621 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Osmanlı Türkçesini temel düzeyde bildiği kabul edilen öğrencilere ileri düzeyde Osmanlıca öğretmek.


Doç. Dr. Necip Fazıl Duru


1 Arapça ve Farsça kuralların metinler üzerinde görülmesi
2 Klasik öncesi dönem metinlerinde imla meselesi
3 Klasik dönem metinlerinde imlanın oluşması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Farklı yüzyıllarda kaleme alınmış edebi metinleri okumak ve anlamayı sağlayabilmek.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Arapça kelimelerin yapısı. Arapça kelimelerin vezinleri.
2 Aksam-ı seba. Arapça sayı isimleri.
3 Arapça masdarlar. Sülasi mücerred masdarlar.
4 Arapça sıfatlar.
5 Farsça kelimlerin yapısı. Farsça sayılar. İsimler vb. diğer kelimlerin özellikleri.
6 Farsça filler. Fiillerin çekimi.
7 Arapça ve Farsça tamlamalar. Transkripsiyon sistemi.
8 Arasınav.
9 Yazı çeşitleri ve örneklemeler.
10 Sülüs ve nesih yazısı ve özellikleri.
11 Sülüs ve nesih yazı örnek metin okumaları.
12 Rika yazısının örnekleri ve örnek metin okumları.
13 Rika yazısının örnekleri ve örnek metin okumları.
14 Talik yazısı özellikleri ve örnek metin okumaları.
15 Talik yazısı özellikleri ve örnek metin okumaları.
16 Final Sınavı

Timurtaş, Faruk Kadri, Osmanlı Türkçesine Giriş, I-II, İstanbul 1983. Aksoyak, İsmail Hakkı, Osmanlı Türkçesi, Grafiker Yay., Ankara, 2010. Develi, Hayati, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3F Yay., İstanbul, 2006.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
Okuma 4 1 4
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek