GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE616 TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Dersin amacı öğrencileri Türkçenin söz varlığı ve özellikleri hakkında bilgilendirmektir.


Doç. Dr. Salim KÜÇÜK


1 Türkçenin çeşitli dönemlerine ait söz varlığını ve özelliklerini bilir.
2 Yabancı kaynaklı sözcüklerin dilimize giriş sürecini bilir.
3 Türkçenin hangi dillerden etkilendiğini ve hangi dilleri etkilediğini öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genel olarak Türkçenin söz varlığı incelenerek bu alanda yapılmış çalışmalar üzerinde durulacaktır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Göktürkçenin söz varlığı
2 Eski Türkçede bazı unvanlar ve özellikleri
3 Altay dillerinde akrabalık bildiren sözcükler
4 Günümüz Türkçesinde akrabalık bildiren sözcükler
5 Karahanlı Türkçesinin Söz Varlığı
6 Harezm, Kıpçak, Çağatay Türkçesinin söz varlığı
7 Türkçenin renk varlığı
8 Ara sınav
9 Türk Kültüründe atlara verilen adlar ve nişanları
10 Tarihi Türk lehçelerinde renk adlandırmaları
11 Türkiye Türkçesinin söz varlığı ve TDK’nin çalışmaları
12 Türkçede Yunanca ve Latin asıllı sözcükler
13 Türkçede Batı kaynaklı sözcükler
14 Türkçenin dünya dillerine etkisi
15 Türkçenin dünya dillerine etkisi
16 Dönem sonu sınavı

1 Ercilasun, A. B., 2004. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara. 2 Argunşah, Mustafa, Gülden Sağol Yüksekkaya, Özcan Tabaklar., 2010. Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, Kesit Yayınları, İstanbul. 3 Belleten Dergisi,TDK Yayınları, Muhtelif sayılar, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Seminer 14 1 14
Makale Kritik Etme 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 4 4 4 4 3
ÖÇ 2 3 3 5 5 5 4 4
ÖÇ 3 5 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek