GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE611 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Dersin amacı öğrencilere Türkçenin ses bilgisi özelliklerini tartışmaya dayalı olarak kavratmaktır.


Doç. Dr. Salim KÜÇÜK


1 Genel olarak Türkçenin ses yapısını ve özelliklerini bilir.
2 Ünlü ve ünsüzleri tanır ve bilir.
3 Ses olaylarını tanır ve bilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkiye Türkçesinin ses bilgisi yönünden incelenmesi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Seslerin oluşumu ve ses organları
2 Seslerin kullanılışı
3 Türkiye Türkçesinde sesler
4 Sesbirimler ve ayırıcı özellikleri
5 Ses değişimleri
6 Vurgu, durak, ezgi
7 Yansıma sözcükler
8 Ara sınav
9 Ünlüler ve sınıflandırılması
10 Türkiye Türkçesinde ünlülerin özellikleri
11 Ünlülerin tabloyla gösterilmesi
12 Türkiye Türkçesinde ünsüzler ve sınıflandırılması
13 Ünsüzlerin özellikleri
14 Ünsüzlerin tabloyla gösterilmesi
15 Türkiye Türkçesinin ses dizimi açısından özellikleri
16 Dönem sonu sınavı

Demircan, Ö., 1996. Türkçenin Sesdizimi, Der Yayınları, İstanbul. Aksan, D., Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara. Ergin, Muharrem, 2010. Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Seminer 14 1 14
Makale Kritik Etme 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 4 3 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 4 5 5
ÖÇ 3 4 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek