GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE609 TÜRK DİLİNİN GELİŞME ve SADELEŞME EVRELERİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Dersin amacı öğrencilere Türkçenin sadeleşme yolunda geçirmiş olduğu evreleri kavratmaktır.


Doç. Dr. Salim KÜÇÜK


1 Genel olarak Türkçenin ve Türkiye Türkçesinin sadeleşme evrelerini bilir.
2 Yabancı kaynaklı sözcükleri tanır ve bilir.
3 Sözcüklerin kökeni ve kullanımları konusunda bilinçlenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tanzimat, Serveti Fünun, Fecr-i Ati dönemi Türk dilinin özellikleri incelenerek Türkçenin sadeleşme evreleri ele alınacaktır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Başlangıçtan 15. Yüzyıla kadar Türk dili
2 15. yüzyıldan Tanzimata kadar Türk dili
3 Tanzimat ve Fecr-i Ati dönemi dil hareketleri
4 Serveti Fünun dönemi dilde yenileşme hareketleri
5 Milli Edebiyat dönemi dilde yenileşme hareketleri
6 Cumhuriyet devrinde dil hareketleri
7 Türk Dil Kurumunun kuruluşu, Harf inkılabı ve diğer yenilikler
8 Ara sınav
9 Türk Dil Kurumunun yapmış olduğu kurultaylar
10 Güneş dil teorisi
11 Dilde tasfiyecilik, özdeşleştirme ve sadeleşme sorunları
12 Türkiye Türkçesinde dil politikaları
13 Türkçede Batı kaynaklı kelimelerin tarihçesi
14 Yabancılaşmanın sebepleri
15 Yabancılaşmaya karşı alınacak tedbirler
16 Dönem sonu sınavı

Levend, A. S., 1949. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Safhaları, Ankara. Öksüz, Yusuf Ziya., 2004. Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi. Ankara. Sezgin, Fatin., 2004. Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu, TDK Yayınları, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Seminer 14 1 14
Makale Kritik Etme 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 4 4 4 5 4
ÖÇ 2 4 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek