GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE608 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Dersin amacı öğrencilere Türk dilinin yazılı kaynaklarını tanıtmak ve kavratmaktır.


Doç. Dr. Salim KÜÇÜK


1 Genel olarak Türkçenin yazılı kaynaklarını tanır ve bilir.
2 Türkçeyle ilgili genel başvuru kaynaklarından, süreli yayınlardan nasıl yararlanacağını bilir ve uygular.
3 Türkçeyle ilgili sözlükleri öğrenir ve bunlardan nasıl yararlanacağını bilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türk Yazı Dilleri ve Türkiye Türkçesi ile ilgili bibliyografya çalışmaları, kendi dönemlerini temsil eden eserler ve Türk dili çalışmalarındaki yerleri. Bu dönemler ve bu dönem eserleri ile ilgili araştırmaların incelenmesi ve eleştirisi.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Eski Türkçe ile ilgili başvuru kaynakları
2 Orta Türkçe ile ilgili başvuru kaynakları
3 Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili başvuru kaynakları
4 Türkiye Türkçesinin temel eserleri
5 Süreli Yayınlar
6 Ansiklopediler
7 Sözlükler
8 Ara sınav
9 Çağdaş Türk Lehçeleri ile ilgili kaynaklar
10 Lehçelerle ilgili temel başvuru eserleri
11 Lehçelerle ilgili ansiklopediler
12 Lehçelerle ilgili sözlükler
13 Lehçelerle ilgili süreli yayınlar
14 Genel olarak şair ve yazarları konu edinen eserler
15 Elektronik dergiler
16 Dönem sonu sınavı

1 Büyük Türk Klasikleri Ansiklopedisi, 1985. 12 Cilt, Ötüken Söğüt Yayınları, İstanbul. 2 Ercilasun, A. B., 2004. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara. 3 Türk Dünyası El Kitabı, 1992, 3 Cilt, TKAE Yayınları. Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Seminer 14 1 14
Makale Kritik Etme 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 154

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 4 4 4 4 5
ÖÇ 2 4 4 3 3 3 3 4
ÖÇ 3 3 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek