GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Önlisans

[AktifYildaOgrenmeCiktisiYok][Yok]Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
[AktifYildaDersIcerikleriYok]


[AktifYildaOgrenmeCiktisiYok]
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek