GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS2212015276 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3.00

Önlisans


Türkçe


İş analizi, iİş etüdü, iş tasarımının önemini öğretmek Personel seçimi; aday toplama, seçim, CV ve mülakat örnekleri kullanmak Ücretleme; ücretlerin oluşumunu etkileyen dış faktörler, ücret tasarımı kavramlarını geliştirmek


Öğr. Gör. Yasin DUVAN


1 İş analizi, İş etüdü, iş tasarımı ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak.
2 Personel seçimi; aday toplama, seçim ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak.
3 Ücretleme ile ilgili kavramları açıklayabilmek.


Yok


Yok


İş analizi, iş etüdü, iş tasarımı Personel seçimi; aday toplama, seçim, CV ve mülakat örnekleri Kariyer planı geliştirme; kariyer yönetimi, kariyer aşamaları, kariyer planlaması Ücretleme; Ücretlerin oluşumunu etkileyen dış faktörler, ücret tasarımı


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İnsan kaynakları yönetimine genel bir bakış; tanımı, işlevleri, tarihsel gelişimi ve ilkeleri
2 Personel planlama süreci; personel planlamasının amaçları, aşamaları, değerlendirilmesi, planlamayı etkileyen çevresel faktörler
3 İş analizi, İş etüdü, iş tasarımı
4 Personel seçimi; aday toplama, seçim, CV ve mülakat örnekleri
5 Personelin geliştirilmesi; eğitim ihtiyaçlarının saptanması, eğitim planı, eğitim uygulanması, eğitimin değerlendirilmesi
6 Eğitim uygulanması, eğitimin değerlendirilmesi
7 Kariyer planı geliştirme; kariyer yönetimi, kariyer aşamaları, kariyer planlaması
8 Ara sınav
9 Personel Sağlık ve Güvenliğin korunması; sağlık ve güvenlik yönetimi, sağlık ve güvenlik sorunları, nedenleri, korunma yolları
10 Başarım Değerleme; başarım değerlemeyi etkileyen faktörler
11 Çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi; sendikalaşma ilkeleri, sendikal faaliyetler, toplu pazarlık
12 Ücretleme; Ücretlerin oluşumunu etkileyen dış faktörler, ücret tasarımı
13 Ücret ödeme sistemleri
14 İletişim, motivasyon ve liderlik
15 Ödül ve ceza sistemi
16 Dönem sonu sınavı

Bingöl Dursun, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2013 Ders NotlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 76

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2
[OC] 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2
[OC] 3 1 2 1 1 2 3 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek