GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS2092015276 FİNANSAL YÖNETİM Ders 2 3 4.00

Önlisans


Türkçe


Finansal yönetim ve fonksiyonları öğretmek Finansal analizi kullanmak Nakit ve nakit benzerleri yönetimini geliştirmek Kar dağıtım politikası geliştirmek


Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ


1 Finansal yönetim ve fonksiyonları ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak
2 Finansal analiz hakkında bilgi sahibi olmak
3 Kar dağıtım politikasını açıklayabilmek


Yok


Yok


Finansal yönetim ve fonksiyonları Finansal analiz Nakit ve nakit benzerleri yönetimi Kar dağıtım politikası


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Finansal yönetim ve fonksiyonları
2 Paranın zaman değeri, enflasyon oranı ve faiz oranları
3 Finansal analiz: Karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemi ile analiz ve eğilim yüzdeleri (trend) analizi
4 Finansal analiz: Oran analizi
5 Başabaş ve kaldıraç analizleri
6 Finansal planlama ve kontrol, nakit bütçesi
7 Çalışma sermayesi yöntemi
8 Ara sınav
9 Nakit ve nakit benzerleri yönetimi
10 Alacak ve stok yönetimi
11 Belirlilik ve belirsizlik koşulları altında sermaye bütçelemesi
12 Sermaye maliyeti ve yapısı
13 Kar dağıtım politikası
14 Dönem Projesi Sunumları
15 Dönem Projesi Sunumları
16 Dönem sonu sınavı

Aydın N., Başar M., Coşkun M., Finansal Yönetim, Seçkin Yayınları, 2011 Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 2 4
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 8 16
Toplam İş Yükü (saat) 118

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 3 3 5 1
[OC] 2 3 3 5 1
[OC] 3 3 3 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek